ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«ΛΓ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(30/5/2023)

«Τέλεσις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας χριστιανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν Κοιμητηρίου»
(15/5/2023)

«Ἐνημέρωσις περί θεμάτων τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀθλητισμοῦ»
(15/5/2023)

«Ἀνέγερση Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων, Ἱερῶν Ναῶν καί βοηθητικῶν κτισμάτων τους σέ περιοχές ἐκτός σχεδίου πόλεως»
(27/4/2023)

«Φορολογική μεταχείριση ἐξ ἐπόψεως Φ.Π.Α. τῶν συμβάσεων δωρεᾶς μέ δωρεοδόχο ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. ἤ Ν.Π.Ι.Δ.»
(27/4/2023)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 22140/13.4.2023 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(14/4/2023)

«Περί ἰσχύος τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 140 παρ. 2 καί 4 τοῦ ν. 4823/2021»
(10/4/2023)

«Λῆξις Μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(7/4/2023)

«Συμπερίληψη τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας “Ο ΔΙΑΚΟΣ” στίς περιφερειακές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(6/4/2023)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου Α΄ καί τοῦ Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου»
(3/4/2023)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(27/3/2023)

«Περί ἀποστολῆς Προγράμματος τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(27/3/2023)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(23/3/2023)

«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 15102/10.3.2023 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 1429/10.3.2023)»
(22/3/2023)

«Περί διεξαγωγῆς Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Συνεδρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν (100) ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ Περιοδικοῦ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ"»
(17/3/2023)

«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 2024»
(16/3/2023)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ` ἀριθ. πρωτ. 27185/Θ2/932023 ἐνημερωτικοῦ ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(14/3/2023)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ` ἀριθ. 25345/Θ2/632023 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(7/3/2023)

«Δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος εἰς τήν περιοχήν τῶν Τεμπῶν»
(2/3/2023)

«Περί τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ἠλείας κυροῦ Γερμανοῦ»
(22/2/2023)

Περί αποστολής εγγράφου του Υπουργείου Υγείας
(21/2/2023)

«Σύγκλησις διημέρου Συνεδρίου μέ θέμα “Ὀργάνωσις καί Ἐπανευαγγελισμός τῆς Ἐνορίας”»
(20/2/2023)

«Περί ἐπικαιροποιήσεως τῶν ὀνομάτων τῶν κληρικῶν, τῶν λαμβανόντων τά Περιοδικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(17/2/2023)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8506/10-2-2023 Κ.Υ.Α. (Β΄ 703)»
(14/2/2023)

«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(10/2/2023)

«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(10/2/2023)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Ἀρχιερέως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας»
(9/2/2023)

«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(9/2/2023)

«Περί τῶν Ἱ­ε­ρα­τι­κῶν Κλή­σεων»
(9/2/2023)

«Ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στίς σεισμόπληκτες περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας»
(8/2/2023)

«Διαβίβασις ἐγγράφου Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: "Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σχολικοῦ ἔτους 2022-2023"»
(26/1/2023)

«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(19/1/2023)

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν, ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(17/1/2023)

Δημοσίευσις περί καταρτίσεως προκαταρκτικοῦ πίνακος κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων
(17/1/2023)  Τελευταία Άρθρα
Kαθηγητές και φοιτητές από το Καθολικό Πανεπιστήμιο των Παρισίων στον Αρχιεπίσκοπο (1/6/2023)
Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου (1/6/2023)
Πρόσκληση στην ΠτΔ να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τα εκατό έτη του επιστημονικού περιοδικού «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (31/5/2023)
Ο Αρχιεπίσκοπος στην αναγόρευση του Μητροπολίτη Λαρίσης σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ (30/5/2023)
Φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ στον Αρχιεπίσκοπο (30/5/2023)
Ο υιός του Διονυσίου Φρέντι Μπελέρη στον Αρχιεπίσκοπο (30/5/2023)
Μαθητές των Παιδικών Σταθμών "Η Ζωοδόχος Πηγή" και "Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου" στον Αρχιεπίσκοπο (30/5/2023)
Μήνυμα Μακαριωτάτου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2023 (30/5/2023)
Η ορκωμοσία της Βουλής (28/5/2023)
Ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού π. Αδαμάντιου Αυγουστίδη (27/5/2023)
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος στην αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής σε Επίτιμο Καθηγητή του ΕΚΠΑ (26/5/2023)
Ορκωμοσία του Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά (25/5/2023)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με Αναπλ. Υπ. Υγείας και Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (24/5/2023)
Μνημόνιο συνεργασίας «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» (24/5/2023)
Ιερατική Σύναξη Περιφερειών της Αρχιεπισκοπής (ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄) (23/5/2023)