ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Διοργάνωσις Α΄ Πανελληνίου Κατασκηνωτικοῦ Τριημέρου δι’ Ἀναγνώστας καί Ἱερόπαιδας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(9/4/2024)

«Διαβίβασις τῶν ὑπ᾿ ἀριθ. 3/Ε.Σ.Ε.Ε./6.3.2024 καί 4/Ε.Σ.Ε.Ε./ 7.3.2024 Ἀποφάσεων τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως (Ε.Σ.Ε.Ε.)»
(4/4/2024)

«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 25451/Δ6 (ΦΕΚ Β΄ 1671/14.3.2024) Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως καί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 32538/Θ2/29.3.2024 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἀθλητισμοῦ»
(4/4/2024)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας»
(19/3/2024)

«Περί διεξαγωγῆς τοῦ Συνεδρίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν»
(13/3/2024)

«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 38/8.1.2024 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης καί ἐνημέρωσις περί θεμάτων Κτηματολογίου»
(8/3/2024)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου»
(15/2/2024)

«Περί χορηγήσεως ἐφ’ ἅπαξ παροχῆς εἰς κληρικούς»
(14/2/2024)

«Περί συμπληρώσεως ἑνός ἔτους ἀπό τοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν»
(13/2/2024)

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(9/2/2024)

«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(9/2/2024)

Ἐπιστημονικόν Συνέδριον Ἀθλητισμοῦ
(8/2/2024)

«Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ Γάμου»(διαβιβαστικό)
(29/1/2024)

«Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ Γάμου»
(29/1/2024)

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν, ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(17/1/2024)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῆς Μοναχῆς Γαβριηλίας (Παπαγιάννη), τοῦ Ἱερομονάχου Ἀθανασίου Χαμακιώτη καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρασκευοπούλου»
(16/1/2024)

Διευκρινίσεις περί τῆς ἐφ΄ ἅπαξ παροχῆς σἐ κληρικούς
(12/1/2024)  Τελευταία Άρθρα
Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στη Μητρόπολη Αθηνών (19/4/2024)
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η χειροθεσία του Νικόλαου Πατέρα σε Άρχοντα της ΜτΧΕ από τον Πατριάρχη (18/4/2024)
Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος στην αναγόρευση του ομ. Καθ. Βλάσιου Φειδά σε Επίτιμο Καθ. του ΕΚΠΑ (17/4/2024)
Επίσκεψη Πέτρου Μπελέρη στον Αρχιεπίσκοπο (17/4/2024)
Επίσκεψη φοιτητών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στο Συνοδικό Μέγαρο (16/4/2024)
Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο (15/4/2024)
O Αρχιεπίσκοπος στον Ι. Ν. Αγ. Ανδρέα Άνω Πατησίων για την τέταρτη Στάση των Χαιρετισμών (12/4/2024)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με υποψήφιους και νέους κληρικούς (11/4/2024)
Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου (10/4/2024)
Ο Αρχιεπίσκοπος στον Ι. Ν. Αγίου Ιερωνύμου για την Β' Στάση των Χαιρετισμών (29/3/2024)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τα μέλη της Παιδικής - Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ι.Α.Α. (27/3/2024)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά (27/3/2024)
Δοξολογία για την 25η Μαρτίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών (25/3/2024)