ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

«Περί τῆς Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου»
(23/3/2020)

«Ἀποστολή Πορισμάτων τοῦ Διημέρου Συνεδρίου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος»
(17/1/2020)

«Ἀναβάθμισις Ὑποδομῶν καί Ὑπηρεσιῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων καί Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ τῇ συμμετοχῇ ΕΣΠΑ εἰς τήν χρηματοδότησιν αὐτῶν»
(16/1/2020)

«Ἀποστολή Πορισμάτων τοῦ Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων»
(14/1/2020)

«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(14/1/2020)

«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Ἱερομονάχων : Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου (Σαχάρωφ) καί Ἱερωνύμου τοῦ Σιμωνοπετρίτου»
(8/1/2020)

«Κοινοποίησις ἀπόψεων ἐπί ἀγωγῶν»
(8/1/2020)

«Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(7/1/2020)