•   Καλή και ευλογημένη η νέα χρονιά!  
  •   Καλή και ευλογημένη η νέα χρονιά!  
  •   Καλή και ευλογημένη η νέα χρονιά!