• Το πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την διάρκεια του Καλοκαιριού, τροποποιείται ανάλογα.