ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί χορηγήσεως ἐφ’ ἅπαξ παροχῆς εἰς κληρικούς»
(14/2/2024).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 612
Διεκπ. 360
Αθηνησι τη‚ 14ῃ Φεβρουαρίου 2024


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος κοινοποιοῦμεν ὑμῖν τήν ὑπ’ ἀριθ. 9/13.2.2024 Ἐγκύκλιον τοῦ eΕΦΚΑ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καί Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, περί τῆς χορηγήσεως ἐφ’ ἅπαξ παροχῆς εἰς ἐν ἐνεργείᾳ κληρικούς, μετά τήν συμπλήρωσιν τοῦ 67ου ἔτους τῆς ἡλικίας αὐτῶν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 122 τοῦ Ν. 5078/2023.

Συνημμένως ἀποστέλλομεν ὑμῖν ὑπόδειγμα αἰτήσεως, τό ὁποῖον ὑποβάλλεται εἰς διπλοῦν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, τό ἕν ἐκ τῶν ὁποίων ἐπιστρέφεται εἰς τόν κληρικόν, ἀφοῦ συμπληρωθῇ ἡ ὑποσέλιδος Βεβαίωσις.

Κατά τά λοιπά δέον ὅπως ἀκολουθηθῇ ὑπό τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἡ διαδικασία ἡ προβλεπομένη εἰς τήν ἀνωτέρω Ἐγκύκλιον τοῦ eΕΦΚΑ.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης