ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(9/2/2024).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ 550
Διεκπ. 288
Αθηνησι τη‚ 9ῃ Φεβρουαρίου 2024


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 771, 775, 776, 777, 779 καί 790/2023/7.2.2024 ἐγγράφου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι οἱ τέως: Οἰκονόμος Δημήτριος Γουλερμάκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Σαρρῆς, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Πρωτοπρεσβύτερος Paolo Perletti, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Ἱερομόναχος Ἰωακείμ (κατά κόσμον Ἰωάννης) Γιακουμάκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Πρεσβύτερος Σέργιος Benavidez, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μπουένος Ἄιρες καί Διάκονος Νικόδημος (William) Crowe, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ντένβερ, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσον κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθησαν ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς ἀπό τοῦ ὅν ἔφερον βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήχθησαν εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.
Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης