Ἡ Σ.Ε. Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων περιλαμβάνει τους εξής Τομείς με τας αντιστοίχως σημειουμένας αρμοδιότητας:

1. Τον Τομέα Διορθοδόξων Σχέσεων: διά τας διμερείς σχέσεις της ημετέρας Εκκλησίας μετά πασών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τας Διορθοδόξους και Πανορθοδόξους Διασκέψεις και Συναντήσεις, την προπαρασκευήν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τας ανταλλαγάς επισκέψεων, τας συμμετοχάς εις εορταστικάς εκδηλώσεις των ομοδόξων Εκκλησιών, την αποστολήν εκκλησιαστικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής βοηθείας εις εμπεριστάτους ομοδόξους Εκκλησίας, την ανταλλαγήν της εορτίου αλληλογραφίας της διεξαγομένης μετά των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

2. Τον Τομέα Διαχριστιανικών Σχέσεων: διά τας διμερείς σχέσεις μετά των ετεροδόξων Ομολογιών, τους μετ' αυτών διεξαγομένους Θεολογικούς Διαλόγους, τας σχέσεις μετά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και μεθ' ετέρων διαχριστιανικών οργάνων.

3. Τον Τομέα Σχέσεων μεθ' ετέρων Θρησκειών: διά τα προκύπτοντα ζητήματα σχέσιν έχοντα με τας μη Χριστιανικάς θρησκείας, όπως είναι αι διαθρησκειακαί σχέσεις και διάλογοι.

4. Τον Τομέα Υποτροφιών: διά την χορήγησιν και ανανέωσιν Συνοδικών Υποτροφιών, διά παν θέμα αφορών εις τας σπουδάς, την παραμονήν και την διαβίωσιν των ενταύθα σπουδαζόντων αλλοδαπών υποτρόφων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως και διά την επίβλεψιν επί της λειτουργίας του Οικοτροφείου της Ιεράς Συνόδου διά θέματα αλλοδαπών φοιτητών. Επίσης διά την εξασφάλισιν μελλοντικών στελεχών της Εκκλησίας εις τας εξωτερικάς Αυτής σχέσεις.

5. Τον Τομέα ξενόγλωσσων ανταποκρίσεων, αλληλογραφίας και μεταφράσεων.

Συνοδικός Σύνδεσμος 2023-2024: ο Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (2024-2027)

Τακτικά μέλη:
O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος καi Αλμυρού, κ. Ιγνάτιος
O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος
O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών καί Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης
Ο Ἐλλογιμώτατος κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αναπληρωματικά μέλη:

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος
Ο Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ο Ελλογιμώτατος κ. Στυλιανός Τσομπανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Η Ελλογιμωτάτη κ. Μαρίνα Κολοβοπούλου, Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Γραμματεύς: Aιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης,
e-mail: epapamikroulis@gmail.com, τηλ. 210 7272 263

Συνεργάτες:

H κα Αγγελική Αντωνιάδη, antoniadi.ecclesia@gmail.com, τηλ. 2107272 265
Η κα Ευθαλία Παππά, pappa.ecclesia@gmail.com, τηλ. 2107272 257
Ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, triant.ecclesia@gmail.com, τηλ. 210 7272 291

Tομεύς Υποτροφιών: Γραμματεύς της Υποεπιτροπής Υποτροφιών, ο Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης,
e-mail: ypotrofies.ecclesia@gmail.com.

Γραφείον Ταξιδίων: η κα Αικατερίνη Γκριτζάπη (τηλ. 2107272.248),
e-mail: synodostickets@gmail.com

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (WCC)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (CEC)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CCME)

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Παλαιότερων Περιόδων)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Προηγούμενη σελίδα