«Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»

Ιστορικό | Οργάνωση & Διοίκηση | Δραστηριότητες | Νέα | Συμμετοχές | Ομάδες Στόχου | Φωτογραφίες | Επικοινωνία

Ομάδες στόχου

Αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών του «Κέντρου» είναι αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, άτομα με ανθρωπιστικό καθεστώς, μετανάστες και αλλοδαποί με προσφυγικό προφίλ που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή πληρούν προϋποθέσεις για νομιμοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ασυνόδευτους ανήλικους, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες εγκύους ή ασθενείς, κ.λπ) καθώς και Έλληνες παλιννοστούντες μετανάστες από γερμανόφωνες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι ομάδες στόχου των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης είναι σε συνάρτηση με το αντικείμενο κάθε φορά των δράσεων.