«Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»

Ιστορικό | Οργάνωση & Διοίκηση | Δραστηριότητες | Νέα | Συμμετοχές | Ομάδες Στόχου | Φωτογραφίες | Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Το «Κέντρο» κυρίως δραστηριοποιείται στη:

• συνηγορία ενώπιον των Αρχών προς υπεράσπιση και κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο

• παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής, κοινωνικής υποστήριξης και συνηγορίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων

• διαχείριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων Ελλήνων παλιννοστούντων

• μελέτη όψεων του μεταναστευτικού φαινομένου, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και την εκπόνηση ερευνών και προτάσεων μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής προς τις Ελληνικές και Κοινοτικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο

• πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα μετανάστευσης μέσω της παραγωγής ειδικών εντύπων και της διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων.


Δραστηριότητες Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων 2016

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 και για περίοδο 12 μηνών (έως το τέλος του έτους) το γραφείο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων υλοποιεί ένα νέο πρόγραμμα, "Bringing families together"- Legal Info/ counselling for family reunification of PWSN" για την οικογενειακή συνένωση των αιτούντων άσυλο με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (επιχειρησιακός εταίρος UNHCR). Πρόκειται για περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που δικαιούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ να συνενωθούν με μέλη των οικογενειών που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και το αίτημα ασύλου τους να εξετασθεί επί της ουσίας στη χώρα προορισμού. Στους δικαιούχους αυτού του προγράμματος περιλαμβάνονται ασυνόδευτοι ανήλικοι και εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, αναπηρίες, εγκυμοσύνη κλπ.
Στο πρόγραμμα απασχολούνται ως συνεργάτες, 7 δικηγόροι/νομικοί, 1 πολιτικός επιστήμων ως υπεύθυνος συντονισμού, 4 διερμηνείς, 1 άτομο υπεύθυνο διοικητικής στήριξης και 2 κοινωνικοί λειτουργοί. Το πρόγραμμα είχε εξυπηρετήσει έως τέλος Ιουνίου 2016, 1580 άτομα από την ομάδα στόχου. Στις δράσεις περιλαμβάνονται και επισκέψεις/αποστολές στα κέντρα υποδοχής στην Αττική και Βοιωτία καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρα αν παραστεί ανάγκη.
The project "Bringing families together"- Legal Info/ counselling for family reunification of PWSN" which is implemented by KSPM-ERP under UNHCR funding, seeks to support a minimum of 1000 Persons of Concern with Specific Needs (PCWSN) for a total period of 12 months within 2016, in Greece, including UASC and single-headed families, in order to be reunited with their families residing in another European state within the context of the Dublin III Regulation and/or other family reunification procedures, as applicable in the EU context.

2. Από την 1 Ιανουαρίου έως τέλους Μαρτίου 2016, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποίησε μία δράση για παροχή νομικής βοήθειας σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας (legal aid) με χρηματοδότηση του προγράμματος safe passage του CCME και της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ρηνανίας. Απασχολήθηκαν 2 νομικοί και εξυπηρετήθηκαν 90 άτομα από την ομάδα στόχου (αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι κλπ.)
«Greece, legal aid-new arrivals» project, funded by CCME and the Evangelical Church of Rhineland, was implemented in order to cover compelling needs of newly arrived asylum seekers and persons in need of international protection by offering legal information sessions, legal advice and legal representation for a duration of three months (January-March 2016). The project aimed to legally assist at least 80 individuals in relation to the asylum and/or relocation procedures; to engage in advocacy to improve RSD and protection policies; to strengthen access to asylum and relocation procedures as well as to collect data on arrival trends and mixed migration flows at the border areas and within the mainland in order to establish referral mechanisms for support.


Εκθέσεις πεπραγμένων του "Κέντρου"

2016-2017
Δραστηριότητες Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων 2017 (αρχείο PDF)
Εκθέσεις πεπραγμένων του Κέντρου για την περίοδο 2016-2017 (αρχείο PDF)

2015-2016
Εκθέσεις πεπραγμένων του Κέντρου για την περίοδο 2015-2016 (αρχείο PDF)

2014
ERP, για την περίοδο από 1 η Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 η Αυγούστου 2014 (αρχείο PDF)
"Κέντρο", για την περίοδο από 1 η Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 η Αυγούστου 2013 (αρχείο PDF)

2013
ERP, για την περίοδο από 1 η Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 η Αυγούστου 2013 (αρχείο PDF)
"Κέντρο", για την περίοδο από 1 η Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 η Αυγούστου 2013 (αρχείο PDF)

2012
ERP, για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2011 έως 31η Αυγούστου 2012 (αρχείο PDF)
"Κέντρο", για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2011 έως 31η Αυγούστου 2012 (αρχείο PDF)Προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων
για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο από τον Ιανουάριο 2012.

Το «Κέντρο», δια του ειδικού Γραφείου του «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», ως επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υλοποίησε από την 1/1/2012 μέχρι και τις 30/10/2012 υπο-πρόγραμμα με τίτλο «Νομική Βοήθεια και Εκπροσώπηση για αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταρρύθμισης του Ασύλου στην Ελλάδα» με αντικείμενο την παροχή νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης με διερμηνεία σε αιτούντες άσυλο, κρατούμενους, ασυνόδευτους ανηλίκους και σε άτομα που ζητούν να συνενωθούν με μέλη των οικογενειών τους που ζουν σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στο πλαίσιο του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων περιπτώσεων. Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 610 άτομα μεταξύ των οποίων μεγάλος αριθμός εξαιρετικά ευάλωτων περιπτώσεων.

Το «Κέντρο» από τις 30/6/2012 μέχρι και τις 30/4/2013 υλοποίησε Πρόγραμμα με τίτλο «HOPE ΙΙ» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011 (Ενέργεια Α’, Δράσεις 1.Α.3 και 1.Α.4.) με αντικείμενο την διερμηνεία, κοινωνική στήριξη στις πλέον ευάλωτες περιπτώσεις και την παροχή ενημέρωσης, νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης σε α’ και β’ βαθμό (συνέντευξη ασύλου/διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα) σε άτομα της ομάδας στόχου και ιδιαίτερα σε αιτούντες άσυλο που ήταν καταγεγραμμένοι στο «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» για συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος τους στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων και του νέου νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο στην Ελλάδα καθώς και σε αιτούντες που έκαναν εξερχόμενο αίτημα προς άλλη χώρα Ε.Ε με βάση τον Κανονισμό « Δουβλίνο ΙΙ» για οικογενειακή συνένωση των μελών. Παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική και ενημέρωση σε 1219 άτομα εκ των οποίων τα 807 άτομα ήταν νέες καταγραφές. Αντίστοιχα και για την Δράση 1.Α.4. καλύφθηκε πλήρως ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός των επωφελουμένων (ο οποίος αφορούσε στα 100 άτομα) αφού συνολικά 179 άτομα (νέες καταγραφές) ωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας.

Το «Κέντρο», ως επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υλοποίησε από την 1/1/2013 μέχρι και τις 31/12/2013 με χρηματοδότηση του UNHCR πρόγραμμα με τίτλο «Family Reunification & Social Interventions». Εξυπηρετήθηκαν 465 άτομα που ανήκαν σε μια ευάλωτη κατηγορία και ιδιαίτερα στην κατηγορία των ασυνόδευτων ανηλίκων ενώ επιπλέον 206 άτομα εξυπηρετήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας για οικογενειακή συνένωση με μέλη των οικογενειών που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Για 121 άτομα ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τη συμβολή του προγράμματος και ταξίδεψαν νόμιμα σε άλλη χώρα της Ευρώπης προκειμένου να συνενωθούν με τις οικογένειες τους.

Το «Κέντρο» από την 1/9/2013 μέχρι και τις 31/10/2013 υλοποίησε ένα Πρόγραμμα με τίτλο «Συνδρομή – Επείγον» στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2013 (Μέτρο 4.2.2) με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής, ενημέρωσης, νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης σε αιτούντες άσυλο. Έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση των κρατουμένων για την νέα Υπηρεσία Ασύλου και στην νομική εκπροσώπηση των αιτούντων στο πλαίσιο της τήρησης των διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπει ο νόμος. Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου εξυπηρετήθηκαν 189 άτομα της ομάδας στόχου. Επίσης εξυπηρετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός κρατουμένων από το ΚΦΑ Αμυγδαλέζας. Οι ανωτέρω κρατούμενοι κατά τις μεταβάσεις των συνεργατών δικηγόρων στο χώρο κράτησης, έλαβαν κατόπιν αιτήματος των ιδίων και χωρίς αυτό να είναι προγραμματισμένο, μια γενική νομική ενημέρωση σχετικά με το άσυλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, η κοινωνική υπηρεσία εξυπηρέτησε 36 άτομα. Ειδικότερα, 21 άτομα εξυπηρετήθηκαν σε συνδυασμό με την παροχή νομικών υπηρεσιών ενώ 15 άτομα εξυπηρετήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την κοινωνική υπηρεσία.

Από την 1/11/2013 μέχρι και τις 30/6/2014 το «Κέντρο» υλοποίησε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2012 Σχέδιο με τίτλο «Ιλισός» (Ενέργεια Α / Δράση Α3) καθώς και Σχέδιο με τίτλο «Σκέπη» (Ενέργεια Α / Δράση Α4). Αντικείμενο του Σχεδίου «Ιλισός» ήταν η παροχή συμβουλευτικής και νομικής στήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε άτομα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας με υπηρεσίες διερμηνείας (συνολικά εξυπηρετήθηκαν 672 άτομα) και αντίστοιχα του Σχεδίου «Σκέπη» ήταν η παροχή κοινωνικής συμβουλευτικής και στήριξης σε ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας στόχου με την συνδρομή ενός διερμηνέα (συνολικά εξυπηρετήθηκαν 205 άτομα).

Από την 1/1/2014 μέχρι και τις 30/6/2014 το «Κέντρο», ως Επιχειρησιακός Εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υλοποίησε Πρόγραμμα με τίτλο «Family Reunification, Legal & Social Interventions for Children», το οποίο αφορούσε στην νομική στήριξη για επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους (υποθέσεις Δουβλίνου) και νομικές παρεμβάσεις/ εκπροσωπήσεις για ασυνόδευτους ανηλίκους και οικογένειες με παιδιά (συνολικά εξυπηρετήθηκαν 558 άτομα).

Το «Κέντρο» σε συνέχεια των Σχεδίων «Ιλισός» (ΕΤΠ 2012, Ενέργεια Α / Δράση Α3) και «Σκέπη» (ΕΤΠ 2012, Ενέργεια Α / Δράση Α4) υλοπoίησε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2013 δύο αλληλοσυμπληρωματικά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, υλοποίησε από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2015 Πρόγραμμα με τίτλο «Ιλισός ΙΙ» (Ενέργεια Α / Δράση Α3) και από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2015 Πρόγραμμα με τίτλο «Σκέπη ΙΙ» (Ενέργεια Α/ Δράση Α4). Αντικείμενο του «Ιλισός ΙΙ» ήταν η παροχή συμβουλευτικής, νομικής στήριξης και εκπροσώπησης σε αιτούντες άσυλο και σε άτομα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας με υπηρεσίες διερμηνείας (συνολικά εξυπηρετήθηκαν 702 άτομα). 'Εμφαση δόθηκε στη στήριξη ευάλωτων περιπτώσεων, κρατούμενων που έχρηζαν διεθνούς προστασίας, περιπτώσεων "Δουβλίνου" και οικογενειακής συνένωσης καθώς και στη νομική εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων κάτω των 14 ετών με Εισαγγελική Εντολή. Αντίστοιχα αντικείμενο του «Σκέπη ΙΙ» ήταν η παροχή κοινωνικής συμβουλευτικής και στήριξης σε ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας στόχου με την συνδρομή ενός διερμηνέα (συνολικά εξυπηρετήθηκαν 157 άτομα). Για τα δύο αυτά αλληλοσυμπληρωματικά Προγράμματα απασχολήθηκαν 3 δικηγόροι, εκ των οποίων ο ένας είναι και συντονιστής,1 επιστημονικά υπεύθυνη, 1 κοινωνική λειτουργός, 3 διερμηνείς και 1 λογιστής.

Από την 1/7/2014 μέχρι και τις 31/12/2014 το «Κέντρο», ως Φορέας Υλοποίησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υλοποίησε Πρόγραμμα με τίτλο «Family Reunification, Legal & Social Interventions for Children, Syria situation response», το οποίο αφορούσε στην νομική στήριξη για επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους (υποθέσεις Δουβλίνου) και νομικές παρεμβάσεις/ εκπροσωπήσεις σε υπηκόους Συρίας που βρίσκονταν στην Ελλάδα με έμφαση σε ασυνόδευτους ανηλίκους και οικογένειες με παιδιά (συνολικά εξυπηρετήθηκαν 92 άτομα συριακής καταγωγής και 116 άτομα, τα οποία υπάχθηκαν στην διαδικασία Δουβλίνου). Για την υλοποίησή του απασχολούνται 1 συντονιστής προγράμματος, 2 δικηγόροι, 1 κοινωνική λειτουργός, 1 υπεύθυνη δικοικητικής στηριξης, 2 διερμηνείς και 1 λογιστής.

Από τον Ιανουάριο του 2015 το «Κέντρο», ως Φορέας Υλοποίησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υλοποιεί Πρόγραμμα με τίτλο «bring families together», το οποίο αφορά στην νομική στήριξη για συνένωση αιτούντων άσυλο με μέλη των οικογενειών τους που διαβιούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (υποθέσεις Δουβλίνου). Το Πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και για την υλοποίησή του απασχολούνται 1 συντονιστής προγράμματος, 5 δικηγόροι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2 διερμηνείς και 1 λογιστής.

Από τον Ιανουάριο του 2015, το «Κέντρο” συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Safe Passage». Το Πρόγραμμα αυτό είναι μία πρωτοβουλία εκκλησιαστικών οργανώσεων αλλά και Εκκλησιών που είναι μέλη της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη/Churches Commission for Migrants in Europe ( CCME ) που έχει ως στόχο να παρακολουθεί συστηματικά τις μικτές μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο και να συνηγορήσει για ασφαλείς διόδους για πρόσφυγες και μετανάστες που διασχίζουν τα επικίνδυνα περάσματα της Μεσογείου και αφικνούνται στις νότιες παρυφές της Ευρώπης. Μακροπρόθεσμα το σχέδιο αποβλέπει στο να αλλάξει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το άσυλο και τη μετανάστευση έτσι ώστε οι πρόσφυγες που διαφεύγουν από καταστάσεις γενικευμένης βίας, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμφυλίων πολέμων να μην διακινδυνεύουν επικίνδυνες διαδρομές στα σύνορα της Ευρώπης. Το πρόγραμμα “safe passage” επίσημα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με μία συνδιάσκεψη στη Ρώμη όπου αναλύθηκαν όλες οι πτυχές της σύγχρονης μετανάστευσης στην Ευρώπη αλλά και η κατάσταση στην Ιταλία και Ελλάδα που δέχονται τον κύριο όγκο αυτών των προσφυγικών (κατά κύριο λόγο) πληθυσμών τα 2 τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως προτεραιότητα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα εκκλησιαστικών φορέων σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία που απασχολούνται με το μεταναστευτικό και προσφυγικό και ασκούν δράσεις συνηγορίας.

Για τον λόγο αυτό από τον Μάρτιο 2015, το «Κέντρο» έλαβε μία μικρή χρηματοδότηση για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα 5 μηνών με τίτλο “building a bridge” μέσω του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων για την παρακολούθηση της ιδιαίτερα δραματικής κατάστασης των αφίξεων των προσφύγων στα νησιά του Νοτιο ανατολικού Αιγαίου προκειμένου να ενημερώνει σχετικά τους εταίρους του CCME για τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για υποδοχή και προστασία των νεοαφικνούμενων στις ελληνικές ακτές αλλά και τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού των νησιών που αγωνίζονται να συνδράμουν τους πρόσφυγες. Η πληροφόρηση αυτή δρα πολλαπλασιαστικά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και συνηγορεί για την ανάληψη υποχρεώσεων και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης απέναντι στην εγκατάσταση των προσφύγων στις χώρες αυτές με πολιτικές αναδιανομής και ποσόστωσης. Στο πλαίσιο αυτό το «Κέντρο» οργάνωσε αποστολές στα νησιά (Χίο, Μυτιλήνη) για παρακολούθηση της κατάστασης. Στη Λέσβο στην αποστολή συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη του «Κέντρου» και 9 άτομα, από Γερμανία, μέλη τοπικού κοινοβουλίου της Βεστφαλίας, Ρηνανίας, εκπρόσωποι των Ευαγγελικών Εκκλησιών των αντίστοιχων ομοσπονδιακών κρατιδίων και η Γενική Γραμματέας του CCME. Τα μέλη της αποστολής δέχτηκε στην Αρχιεπισκοπή στις 9 Ιουνίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κος Ιερώνυμος.