Υπηρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1ον Α. Υ. Σ. Ε.
157ης ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2013-2014)


1. Ἄρθρον 42 παράγρ. 5 τοῦ Νόμου 590/1977.
2. Ἄρθρον 2 παράγρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 3/1977.
3. Ἄρθρον 5 τοῦ Κανονισμοῦ 5/1978.
4. Ἄρθρα 2 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 6/1979.
5. Ἄρθρον 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 167/2005 Κανονισμοῦ, ὡς ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 182/2008 Κανονισμοῦ.
6. Ἄρθρον 14 παρ. 2 τοῦ Ν. 3149/2003 ἐν συνδυασμῷ πρός τό ἄρθρον 2 παρ. 2 τοῦ Ν. 2993/2002


Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ

Ἀναπληρωτής:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Περιστερίου κ. Χρυσόστομος

Μέλη :
1. Θεοφ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3. Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Γενικός Διευθυντής Ε.Κ.Υ.Ο.
4. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Χερουβείμ Βελέντζας, Διευθυντής τῆς Διευθύνσεως Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
5. Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κούρτης, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἐ.τ.
6. Ἀξιοτ. κ. Χρῆστος Παπακώστας, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀναπληρωταί:

1. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κλήμης Κοτσομύτης, Α´ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κάλλιστος Ροδόπουλος, Διευθυντής παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
3. κ. Διονύσιος Σταθουλόπουλος, Διευθυντής Δ/σεως Ε.Κ.ΥΟ.
4. κ. Κωνσταντῖνος Καζάκος, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου.
5. κ. Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπος Κότσιφας, Ἐπίτ. Πρόεδρος Ἐφετῶν.
6. κ. Ἰωάνης Ρεπάσος, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Γραμματεύς:
κ. Βασίλειος Τζέρπος, Ὑπάλληλος Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς:
κ. Γεώργιος Τσοῦτσος, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου.

1ον Α. Υ. Σ. Ε. ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 • 158ης Συνοδικής Περιόδου(2014-2015)
 • 157ης Συνοδικής Περιόδου(2013-2014)
 • 156ης Συνοδικής Περιόδου(2012-2013)
 • 155ης Συνοδικής Περιόδου(2011-2012)
 • 154ης Συνοδικής Περιόδου(2010-2011)
 • 153ης Συνοδικής Περιόδου(2009-2010)
 • 152ης Συνοδικής Περιόδου(2008-2009)
 • 151ης Συνοδικής Περιόδου(2007-2008)
 • 150ης Συνοδικής Περιόδου(2006-2007)
 • 149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)
 • 148ης Συνοδικής Περιόδου(2004-2005)
 • 147ης Συνοδικής Περιόδου(2003-2004)
 • 146ης Συνοδικής Περιόδου(2002-2003)
 • 145ης Συνοδικής Περιόδου(2001-2002)
 •