Υπηρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1ον Α. Υ. Σ. Ε.
146ης ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2002-2003)


1. Ἄρθρον 42 παράγρ. 5 τοῦ Νόμου 590/1977.
2. Ἄρθρον 2 παράγρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 3/1997.
3. Ἄρθρον 5 τοῦ Κανονισμοῦ 5/1978.
4. Ἄρθρα 2 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 6/1979.
5. Ἄρθρον 1 τοῦ Κανονισμοῦ 38/1985.


Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν κ. Διονύσιος

Ἀναπληρωτής:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιος

Μέλη :
1. Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Θεολόγος,
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Χαραμαντίδης,
Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
3. κ. Ἠλίας Παπανικολάου – Δικηγόρος.
4. κ. Σιῶμος Ἰωάννης, Ὑπάλληλος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
5. κ. Χρῆστος Γκόγκος, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀναπληρωταί:

1. Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ.Ἱερόθεος Τσολιάκος
Γραμματεύς - Πρακτικογράφος.
2. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Λεωνίδης Ψαριανός, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας.
3. κ. Ἀθανάσιος Τζεμπελίκος – Δικηγόρος.
4. κ. Κωνσταντῖνος Ροδόπουλος, Ὑπάλληλος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
5. κα Εἰρήνη Κλουκίνα - Μηλιανίτη, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Γραμματεύς:
κ. Γεώργιος Πρίντζιπας, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς:
κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας.

1ον Α. Υ. Σ. Ε. ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 • 158ης Συνοδικής Περιόδου(2014-2015)
 • 157ης Συνοδικής Περιόδου(2013-2014)
 • 156ης Συνοδικής Περιόδου(2012-2013)
 • 155ης Συνοδικής Περιόδου(2011-2012)
 • 154ης Συνοδικής Περιόδου(2010-2011)
 • 153ης Συνοδικής Περιόδου(2009-2010)
 • 152ης Συνοδικής Περιόδου(2008-2009)
 • 151ης Συνοδικής Περιόδου(2007-2008)
 • 150ης Συνοδικής Περιόδου(2006-2007)
 • 149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)
 • 148ης Συνοδικής Περιόδου(2004-2005)
 • 147ης Συνοδικής Περιόδου(2003-2004)
 • 146ης Συνοδικής Περιόδου(2002-2003)
 • 145ης Συνοδικής Περιόδου(2001-2002)
 •