Υπηρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1ον Α. Υ. Σ. Ε.
147ης ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2003-2004)


1. Ἄρθρον 42 παράγρ. 5 τοῦ Νόμου 590/1977.
2. Ἄρθρον 2 παράγρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 3/1997.
3. Ἄρθρον 5 τοῦ Κανονισμοῦ 5/1978.
4. Ἄρθρα 2 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 6/1979.
5. Ἄρθρον 1 τοῦ Κανονισμοῦ 38/1985.
6. Ἄρθρον 14 παρ. 2 τοῦ Ν. 3149/2003 ἐν συνδυασμῷ πρός τό ἄρθρον 2 παρ. 2 τοῦ Ν. 2993/2002


Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Νικηφόρος

Ἀναπληρωτής:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ. Ἰάκωβος

Μέλη :
1. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Χρυσόστομος Σκλήφας, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3. κ. Ἀναστάσιος Μαρῖνος, Ἐπιτ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
4. κ. Βασίλειος Σούζας, Δικηγόρος.
5. κ. Ἰωάννης Σιῶμος, Ὑπάλληλος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
6. κ. Χρῆστος Γκόγκος, Ὑπάλληλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀναπληρωταί:

1. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Κύριλλος Μισιακούλης, Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Αἰδεσ. Πρωτ. κ. Λεωνίδης Ψαριανός, Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3. κ. Δημήτριος Καπετσώνης, Ἐπίτιμος Ἐφέτης.
4. κ. Νικόλαος Κορακιανίτης, Δικηγόρος.
5. κ. Κωνσταντῖνος Ροδόπουλος, Ὑπάλληλος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
6. κ. Ἑλένη Κυριακοπούλου - Λύρα, Ὑπάλληλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Γραμματεύς:
κ. Γεώργιος Πρίντζιπας, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς:
κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας.

1ον Α. Υ. Σ. Ε. ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 • 158ης Συνοδικής Περιόδου(2014-2015)
 • 157ης Συνοδικής Περιόδου(2013-2014)
 • 156ης Συνοδικής Περιόδου(2012-2013)
 • 155ης Συνοδικής Περιόδου(2011-2012)
 • 154ης Συνοδικής Περιόδου(2010-2011)
 • 153ης Συνοδικής Περιόδου(2009-2010)
 • 152ης Συνοδικής Περιόδου(2008-2009)
 • 151ης Συνοδικής Περιόδου(2007-2008)
 • 150ης Συνοδικής Περιόδου(2006-2007)
 • 149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)
 • 148ης Συνοδικής Περιόδου(2004-2005)
 • 147ης Συνοδικής Περιόδου(2003-2004)
 • 146ης Συνοδικής Περιόδου(2002-2003)
 • 145ης Συνοδικής Περιόδου(2001-2002)
 •