Υπηρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1ον Α. Υ. Σ. Ε.
151ης ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2007-2008)


1. Ἄρθρον 42 παράγρ. 5 τοῦ Νόμου 590/1977.
2. Ἄρθρον 2 παράγρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 3/1977.
3. Ἄρθρον 5 τοῦ Κανονισμοῦ 5/1978.
4. Ἄρθρα 2 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 6/1979.
5. Ἄρθρον 1 τοῦ Κανονισμοῦ 38/1988 ὡς ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 167/2005 Κανονισμοῦ.
6. Ἄρθρον 14 παρ. 2 τοῦ Ν. 3149/2003 ἐν συνδυασμῷ πρός τό ἄρθρον 2 παρ. 2 τοῦ Ν. 2993/2002


Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος

Ἀναπληρωτής:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος

Μέλη :
1. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κύριλλος Μισιακούλης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3. κ. Ἀναστάσιος Μαρῖνος, Ἐπιτ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
4. κ. Κωνσταντῖνος Πυλαρινός, Γενικός Διευθυντής Ε.Κ.Υ.Ο.
5. κ. Κωνσταντῖνος Ροδόπουλος, Ὑπάλληλος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
6. κ. Χρῆστος Γκόγκος, Ὑπάλληλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀναπληρωταί:

1. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Μᾶρκος Βασιλάκης, Α´ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Αἰδεσ. Πρωτοπρ. κ. Λεωνίδης Ψαριανός, Διευθυντής Διοικητικοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3. κ. Δημήτριος Καπετσώνης, Ἐπίτιμος Ἐφέτης.
4. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Ἀβραμιώτης, Διευθυντής Δ/σεως Ε.Κ.ΥΟ..
5. κ. Παρασκευή Σαμοθρακίτου, Ὑπάλληλος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
6. κ. Εἰρήνη Λιγνοῦ, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Γραμματεύς:
κ. Εὐάγγελος Καρακοβούνης, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς:
κ. Γεώργιος Τσοῦτσος, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου.

1ον Α. Υ. Σ. Ε. ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 • 158ης Συνοδικής Περιόδου(2014-2015)
 • 157ης Συνοδικής Περιόδου(2013-2014)
 • 156ης Συνοδικής Περιόδου(2012-2013)
 • 155ης Συνοδικής Περιόδου(2011-2012)
 • 154ης Συνοδικής Περιόδου(2010-2011)
 • 153ης Συνοδικής Περιόδου(2009-2010)
 • 152ης Συνοδικής Περιόδου(2008-2009)
 • 151ης Συνοδικής Περιόδου(2007-2008)
 • 150ης Συνοδικής Περιόδου(2006-2007)
 • 149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)
 • 148ης Συνοδικής Περιόδου(2004-2005)
 • 147ης Συνοδικής Περιόδου(2003-2004)
 • 146ης Συνοδικής Περιόδου(2002-2003)
 • 145ης Συνοδικής Περιόδου(2001-2002)
 •