100 ΧΡΟΝΙΑ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (1923-2023). Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο 11-15 Οκτωβρίου 2023.100 ΧΡΟΝΙΑ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
1923-2023

See this page in English

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος οργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως και πρώτης κυκλοφορίας του επιστημονικού περιοδικού της υπό τον τίτλο «ΘΕΟΛΟΓΙΑ». Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν από την 11η έως την 15η Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα, με κεντρικό θέμα: «Η ορθόδοξη Θεολογία εν πορεία στην "άυλη πραγματικότητα" της ύστερης νεωτερικότητας». Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ἀνοιχτὴ Πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος
γιὰ τὸ Διεθνὲς Θεολογικὸ Συνέδριο
τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Θεολογία
(Ἀθήνα, 11-15 Ὀκτωβρίου 2023)


ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ