100 ΧΡΟΝΙΑ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (1923-2023). Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο 11-15 Οκτωβρίου 2023.100 ΧΡΟΝΙΑ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
1923-2023

Κεντρική σελίδα


ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Όσοι επιθυμείτε να βοηθήσετε στη διεξαγωγή του συνεδρίου,
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.