100 ΧΡΟΝΙΑ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (1923-2023). Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο 11-15 Οκτωβρίου 2023.100 ΧΡΟΝΙΑ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
1923-2023

Κεντρική σελίδα | See this page in English

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
για το Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο
του Περιοδικού Θεολογία
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 12-14 Οκτωβρίου 2023

Το συνέδριο μπορεί να το παρακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, όμως για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με οργανωτικά και διαχειριστικά ζητήματα του Συνεδρίου (διαχείριση χώρων κτλ) αλλά και για την αποστολή του σχετικού υλικού (πρόγραμμα, βεβαιώσεις παρακολούθησης κτλ.) συστήνεται στους ενδιαφερομένους να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα:


Παρέχεται επίσης η δυνατότητα της τηλεφωνικής προεγγραφής 08.00-14.00 στο τηλέφωνο 2111824316 και ηλεκτρονικά στο e-mail: synedrio2023@ecclesia.gr.