Συναξαριστής

Για να βρείτε εύκολα την εορτή που θέλετε, επιλέξτε Αναζήτηση

Κεντρική σελίδα Συναξαριστή

Δεκέμβριος

Οι ημερομηνίες των εορτών | Οι τίτλοι των εορτών ανά ημέρα

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12