Συναξαριστής - Αναζήτηση

Οι εορτές ταξινομημένες κατά ημέρα / μήνα / ονομασία

Εισάγετε μια λέξη ή φράση προς αναζήτηση

Παράδειγμα 1
Έχοντας επιλεγμένη την επιλογή "Μόνο στα ονόματα εορτών", γράψτε στη διπλανή λευκή περιοχή "Μαρία".
Στη συνέχεια επιλέξτε "Αναζήτηση". Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν όλες οι εορτές για το όνομα "Μαρία" και από όλους τους μήνες.
Για να επαναλάβετε την αναζήτηση επιλέξτε την επιλογή "Νέα Αναζήτηση" από την πάνω πλευρά της οθόνης.

Παράδειγμα 2
Έχοντας επιλεγμένη την επιλογή "Σε όλα τα περιεχόμενα"(και όχι "Μόνο στα ονόματα εορτών", όπως πριν), γράψτε στη διπλανή λευκή περιοχή "Μα" (αντί για "Μαρία" που γράψατε την προηγούμενη φορά).
Στη συνέχεια επιλέξτε "Αναζήτηση". Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν όλες οι εορτές για ονόματα που ξεκινούν από "Μα"(π.χ. "Μαρία", "Μανουήλ", κλπ.).
Για να επαναλάβετε την αναζήτηση επιλέξτε την επιλογή "Νέα Αναζήτηση" από την πάνω πλευρά της οθόνης.

Καλές αναζητήσεις!