Συναξαριστής

Για να βρείτε εύκολα την εορτή που θέλετε, επιλέξτε Αναζήτηση

Κεντρική σελίδα Συναξαριστή

Ιανουάριος

Οι ημερομηνίες των εορτών | Οι τίτλοι των εορτών ανά ημέρα

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1