Υπηρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1ον Α. Υ. Σ. Ε.


1. Ἄρθρον 42 παράγρ. 5 τοῦ Νόμου 590/1977.
2. Ἄρθρον 2 παράγρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 3/1977.
3. Ἄρθρον 5 τοῦ Κανονισμοῦ 5/1978.
4. Ἄρθρα 2 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 6/1979.
5. Ἄρθρον 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 167/2005 Κανονισμοῦ, ὡς ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 182/2008 Κανονισμοῦ.
6. Ἄρθρον 14 παρ. 2 τοῦ Ν. 3149/2003 ἐν συνδυασμῷ πρός τό ἄρθρον 2 παρ. 2 τοῦ Ν. 2993/2002


Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος

Ἀναπληρωτής:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος

Μέλη :
1. Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
2. Πανιερ. Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
3. Παν. Αρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής Ε.Κ.Υ.Ο.
4. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Χερουβείμ Βελέντζας, Διευθυντής τῆς Διευθύνσεως Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
5. Ἐντιμ. κ. Γεώργιος – Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἐ.τ.
6. Ἀξιοτ. κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας.

Ἀναπληρωταί:
1. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Σεραπίων Μιχαλάκης, Α´ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κάλλιστος Ροδόπουλος, Διευθυντής παρά τῇ Γενικῇ
Διευθύνσει τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
3. κ. Δημήτριος Τίκας, Διευθυντής Δ/σεως Οικονομικών Ε.Κ.ΥΟ.
4. κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Δ/σεως Δημοσιονομικού Ελέγχου.
5. κ. Ευαγγελία Δουρίδα, Υπάλληλος της Ι. Συνόδου.
6. κ. Ειρήνη Λιγνού, Υπάλληλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Γραμματεύς:
Αρχιμ. Νικόδημος Αθανασίου, Γραμματέας παρά τω Αρχιγραμματεί

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς:
κ. Γεώργιος Τσοῦτσος, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου.


1ον Α. Υ. Σ. Ε. ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 • 158ης Συνοδικής Περιόδου(2014-2015)
 • 157ης Συνοδικής Περιόδου(2013-2014)
 • 156ης Συνοδικής Περιόδου(2012-2013)
 • 155ης Συνοδικής Περιόδου(2011-2012)
 • 154ης Συνοδικής Περιόδου(2010-2011)
 • 153ης Συνοδικής Περιόδου(2009-2010)
 • 152ης Συνοδικής Περιόδου(2008-2009)
 • 151ης Συνοδικής Περιόδου(2007-2008)
 • 150ης Συνοδικής Περιόδου(2006-2007)
 • 149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)
 • 148ης Συνοδικής Περιόδου(2004-2005)
 • 147ης Συνοδικής Περιόδου(2003-2004)
 • 146ης Συνοδικής Περιόδου(2002-2003)
 • 145ης Συνοδικής Περιόδου(2001-2002)
 •