Υπηρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

(Διορίζονται 2 Συνοδικοί ἐπί ἐνιαυσίᾳ θητείᾳ,
μετ' ἰσαρίθμων Ἀναπληρωματικῶν Μελῶν).

Ἄρθρον 4 παραγρ. 1 τοῦ Ν. 976/46
(Φ.Ε.Κ. 58 τευχος Α´ 21.2.1996).

149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)

Τακτικά Μέλη:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος

Ἀναπληρωματικά Μέλη:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Στέφανος
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος


ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 • 158ης Συνοδικής Περιόδου(2014-2015)
 • 157ης Συνοδικής Περιόδου(2013-2014)
 • 156ης Συνοδικής Περιόδου(2012-2013)
 • 155ης Συνοδικής Περιόδου(2011-2012)
 • 154ης Συνοδικής Περιόδου(2010-2011)
 • 153ης Συνοδικής Περιόδου(2009-2010)
 • 152ης Συνοδικής Περιόδου(2008-2009)
 • 151ης Συνοδικής Περιόδου(2007-2008)
 • 150ης Συνοδικής Περιόδου(2006-2007)
 • 149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)
 • 148ης Συνοδικής Περιόδου(2004-2005)
 • 147ης Συνοδικής Περιόδου(2003-2004)
 • 146ης Συνοδικής Περιόδου(2002-2003)
 • 145ης Συνοδικής Περιόδου(2001-2002)
 •