Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα Επιτροπής


Κανονισμός Λειτουργίας
του Συν. Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Νέα - Εκδηλώσεις 2020

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020)


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα Επιτροπής