Οπτικοακουστικό Υλικό

 1. π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Τό δίχτυ τῆς Νέας Ἐποχῆς.

 2. π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Ἡ σύναξη τῆς Ἐκκλησίας

 3. π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Περί Ἐκκλησίας

 4. π. Κυριακός Τσουρός, Οἱ θεραπεῖς τῆς Χριστιανικῆς Ἐπιστήμης (Christian science)

 5. π. Κυριακός Τσουρός, Ἀρχαιολατρία

 6. π. Κυριακός Τσουρός, Νεοειδωλολατρία καί Νέα Ἐποχή

 7. Ἡμερίδα «Οἱ πλάνες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά».

 8. Λογοθήκη: Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος γιά τήν αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν.

 9. π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Οἱ Πεντηκοστιανοί

 10. π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἡ αλήθεια γιά τή γιόγκα

 11. Τζόναθαν Τζάκσον, Πώς ἔγινα Ὀρθόδοξος Χριστιανός

 12. π. Αὐγουστῖνος Μύρου. Ἡ ἀσθένεια καί ἡ «θεραπεία» στήν αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν.

 13. Λογοθήκη: Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος περί Ὀρθοδοξίας καί αἱρέσεων

Προηγούμενη σελίδα