Προηγούμενη σελίδα

Σκοποί | Ἐγκύκλιοι | Δραστηριότητα
Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
Κείμενα/άρθρα | Περιοδικό Διάλογος
Ραδιοφωνικές Ἐκπομπές


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ἀποφάσεις Εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων

Ἀπορριπτικὴ Ἀπόφαση ΕΔΑΔ γιὰ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ
Ἀπόφαση 53430/99 (6 Νοεμβρίου 2001)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) με απόφασή του στις 6 Νοεμβρίου 2001, απέρριψε την υπ' αριθ. 53430/99 προσφυγή των «μαρτύρων του Ιεχωβά» Γαλλίας κατά της Γαλλικής Κυβερνήσεως. Το ιστορικό της υποθέσεως έχει ως εξής:

Η ούτω καλουμένη «Ομοσπονδία Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά Γαλλίας» προσέφυγε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διότι, όπως γράφει στην προσφυγή της η Γαλλική Κυβέρνηση και οι υπ' αυτήν Υπηρεσίες, καθώς και η Γαλλική Εθνοσυνέλευση προέβησαν σε σειρά παραβιάσεων του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας των εν λόγω προσφευγόντων. Μεταξύ των καταγγελομένων ενεργειών, για τις οποίες προβλήθηκε ο ισχυρισμός, ότι αποτελούν παραβίαση του ατομικού δικαιώματός τους, περιλαμβάνονται και οι εξής ενέργειες των Γαλλικών Αρχών:

- Ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση κατήρτισε Επιτροπή για την μελέτη και ανάλυση του φαινομένου των αιρέσεων.

- Ότι σύμφωνα με την απόφαση αυτή ορισμένες αιρέσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν επισήμως από το κράτος ως επικίνδυνες.

- Ότι οι αιρέσεις αυτές οδηγούν πολλά άτομα σε διανοητική αποσταθεροποίηση, σε οικονομικούς εξαναγκασμούς, σε διάρρηξη των σχέσεών τους με το περιβάλλον τους, ότι τα υποβάλλουν σε προσβολές της ψυχικής ακεραιότητας, σε περιορισμό των τέκνων, σε συμπεριφορά αντικοινωνική, σε παραβίαση της δημοσίας τάξεως, σε εμπλοκή σε δικαστικές διενέξεις κ.λ.π.

- Ότι 172 αιρέσεις εχαρακτηρίσθηκαν ως επικίνδυνες.

- Ότι οι Βουλευτές της ως άνω Επιτροπής προέβησαν σε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους για τις αιρέσεις.

- Ότι η Γαλλία ίδρυσε κρατική Υπηρεσία καταπολεμήσεως των αιρέσεων.

- Ότι συνεκροτήθη νέα Επιτροπή ελέγχου των οικονομικών των αιρέσεων.

- Ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση κατήρτισε έκθεση περί των επικινδύνων αιρέσεων.

- Ότι η έκθεση αυτή της Επιτροπής βεβαιώνει, ότι οι «Μαρτυρες του Ιεχωβά» επιδίδονται σε αξιόποινες δραστηριότητες.

- Ότι το Γαλλικό Κράτος (ειδικώτερα το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης) εξαπέλυσεν εγκύκλιο προς τούς Εισαγγελείς της χώρας να διώκουν ποινικά τις αιρέσεις.

- Ότι το Γαλλικό Κράτος συνέστησε ανωτέρου επιπέδου κρατική Υπηρεσία καταπολεμήσεως των αιρέσεων και πληροφορήσεως του κοινού για τον επικίνδυνο χαρακτήρα τους.

- Ότι και το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο περί των αιρέσεων.

- Ότι το Γαλλικό Κράτος δεν εχορήγησε σ' αυτούς φορολογικές απαλλαγές μη αναγνωρίζοντάς τους ως θρησκεία.

- Ότι το Γαλλικό Κράτος τους φορολογεί με ποσοστό 108% επί του εισοδήματός τους.

- Ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες αρνήθηκαν να τους εγγράψουν στο Ταμείο θρησκευμάτων.

- Ότι το Γαλλικό Δημόσιο προέβη σε κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους λόγω χρεών προς την Εφορεία.

- Ότι η Αστυνομία διενήργησε έρευνες γι' αυτούς.

- Ότι οι Γαλλικές Αρχές εθεώρησαν τούς «Μάρτυρας του Ιεχωβά» ως «αίρεση επικίνδυνη» και έλαβαν μέτρα εναντίον τους.

- Ότι οι Δημαρχοι αρνήθηκαν σ' αυτούς τη μίσθωση δημοτικών χώρων.

- Ότι το Γαλλικό Κράτος δεν ανανέωσε την έγκριση οικονομικής βοηθείας προς αυτούς.

- Ότι αμφισβητήθηκε η γονική εξουσία τέκνου «μαρτύρων του Ιεχωβά».

- Ότι δεν χορηγήθηκε σ' αυτούς άδεια οικοδομήσεως «ευκτηρίου οίκου».

- Ότι 56 Νομαρχίες δεν εχορήγησαν σ' αυτούς φορολογικές απαλλαγές.

- Ότι κατασχέθηκαν έντυπά τους.

- Ότι δεν επιτράπηκε σε τέκνο «μαρτύρων του Ιεχωβά» να μετάσχη σε εκδήλωση διοργανωμένη απ' αυτούς.

- Ότι σύλλογοι γονέων αμφισβήτησαν την νομιμότητα εκπαιδευτικών «μαρτύρων του Ιεχωβά».

- Ότι στα δημόσια σχολεία έλαβαν χώρα πράξεις κατά των «μαρτύρων του Ιεχωβά» και στιγματίσθηκαν μαθητές που ανήκαν σ' αυτούς.

- Ότι ιδρύθηκαν ενώσεις προστασίας έναντι των «μαρτύρων του Ιεχωβά», οι οποίες αντιτάχθηκαν στην ίδρυση «ευκτηρίων οίκων» από τούς «μάρτυρες του Ιεχωβά».

- Ότι υποβαθμίσθηκαν οι «ευκτήριοι οίκοι» τους.

- Ότι υπήρξαν «καμπάνιες τύπου» για τον επικίνδυνο χαρακτήρα των «μαρτύρων του Ιεχωβά».

- Ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε νόμο για τις αιρέσεις (νόμος της 12.6.2001), ο οποίος προβλέπει σειρά σκληρών μέτρων εναντίον τους (π.χ. ακόμη και διάλυση των οργανώσεών τους) κ.λ.π.


Το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε όλες τις ως άνω αιτιάσεις των «μαρτύρων του Ιεχωβά» και δέχθηκε, ότι οι προσφεύγοντες δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν θύματα παραβιάσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους από τις ενέργειες των Γαλλικών Αρχών. Κατόπιν τούτου το Δικαστήριον εκήρυξε την προσφυγή των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» απαράδεκτη (Irrecevable).

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση αυτή η εταιρεία «Σκοπιά» των «μαρτύρων του Ιεχωβά» και στη Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες δεν αναγνωρίζεται ως θρησκεία, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αναγορεύεται σε «εκκλησία» όπως συμβαίνει στη χώρα μας.

Προηγούμενη σελίδα