Μάθετε πως προικοδοτούμε άπορες άγαμες κορασίδες

Ι. Μ. Κορίνθου
1. Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Άπορων Άγαμων Κορασίδων «Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα», τηλ. (Ι. Μ.)27410-22 547.

Ι. Μ. Μηθύμνης
2. Ίδρυμα «Ε. Ν. Ξανθίδη», Τ.Κ. 811 04 Μανταμάδος Λέσβου, τηλ. 22530-22.337.
3. Κληροδότημα Μητροπολίτου Γερμανού Καραβαγγέλη, Τ.Κ. 811 09 Στύψη Λέσβου, τηλ. 22530-22.337.

Ι. Μ. Φθιώτιδος
4. Προικοδοτήσεις με άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού