Κεντρική σελίδα Επιτροπής


Το «Αγιολογικό Σώμα - Corpus» της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΝΕΑΙ ΑΣΜΑΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004


1. Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Σεπτῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, συντεθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Κολλᾶ καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς 19 Ἰουλίου).

2. Νέος Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἅγιον Νικόλαον τόν Θαυματουργόν Ἀρχιεπίσκοπον Μύρων τῆς Λυκίας, συντεθείς ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Σεραφείμ Στεργιούλη καί ὑποβληθείς πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς 6 Δεκεμβρίου).

3. Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Χρήστου τοῦ ἐκ Πρεβέζης, συντεθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς 5 Αὐγούστου).

4. Ἀπολυτίκιον εἰς τόν Ἅγιον ἔνδοξον Ἀπόστολον ΠΟΥΔΗΝ ἐκ τῶν Ο´ (Ἑβδομήκοντα), ὑποβληθέν πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς 14 Ἀπριλίου).

5. "Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Ματρώνης τῆς Ρωσίδος", συντεθεῖσα ὑπό τοῦ Δρ.κ.Χαραλάμπους Μπούσια καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.(Ἡμερομηνία Ἑορτῆς:2 Μαίου)

6. "Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θωμαΐδος τῆς ἐκ Λέσβου, προστάτιδος τῆς συζυγίας",συντεθεῖσα ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. κ.Νικοδήμου Παυλοπούλου καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς:3 Ἰανουαρίου).

7. Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου",συντεθεῖσα ὑπό τοῦ κ.Εὐαγγέλου Κοτσιομήτη,καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ν.Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.(Ἡμερομηνία Ἑορτῆς:8 Ἰανουαρίου).

8. "Ἀκολουθία Εὐχαριστήριος καί ἱκετική ἐπί τῇ ἀπαλλαγῇ τῆς νήσου Λευκάδος ἐκ τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς, ἐν ἔτει 2003, μηνί Αὐγούστου 14ῃ",ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης καί ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ κ.Ἰωάννου Ἀναγνώστου τοῦ Ζαμπέλη.

9. "Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Καλῆς",διορθωθεῖσα καί συμπληρωθεῖσα ὑπό τοῦ κ.Ἰωάννου Α.Κατσενίου, ὑποβληθεῖσα δέ πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ἡμερομηνία Ἑορτῆς:22 Μαϊου).Κεντρική σελίδα Επιτροπής