Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος

1821-2021
200 χρόνια Εθνεγερσίας

Κεντρική σελίδα Αφιερώματος

Ο κλάδος Ραδιοφωνίας έχει ξεκινήσει σειρά αφιερωματικών εκπομπών και προγραμματίζει νεότερες που σύντομα θα ανακοινωθούν. Συγκεκριμένα:

- 1821 και 25η Μαρτίου (2010): το κοινωνικό γίγνεσθαι κατά την Επανάσταση
- 1821 και 25η Μαρτίου (2011): σειρά αφιερωματικών εκπομπών
- Σχέσεις Ανατολής Δύσης 1453 - 1821 (2012)
- 25η Μαρτίου (2013)
- Η Επανάσταση του 1821 στις Παραδουνάβιες Χώρες (2014)
- Αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου (2015)

Ηχητικά μηνύματα για τα 200 χρόνια από την Απελευθέρωση

Ο κλάδος Εκδόσεων έχει προγραμματίσει αφιερωματικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού "Θεολογία" με θέμα "Ελευθερία" για το 1821.

Ο κλάδος Διαδικτύου παρέχει κείμενα για το '21 και εικόνες της Εθνεγερσίας