ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Γ΄ Συνεδρία της Δ. Ι. Σ. (4/11/2005)
(4/11/2005).

Συνῆλθε σήμερα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2005, στήν τρίτη Συνεδρία Της γιά τό μῆνα Νοέμβριο ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 149ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία:
Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐνημερώθηκε:
- Γιά τίς πολύπλευρες δραστηριότητες τῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως (Μ.Κ.Ο.) «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ἡ ὁποία ἐκτός ἀπό τόν ἑλληνικό χῶρο δραστηριοποιεῖται καί σέ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Συγκεκριμένα μεταξύ ἄλλων ἀξιολόγων προσφορῶν ἀπέστειλε στή χώρα τῆς Ἐρυθραίας 2.400 κιβώτια μέ τρόφιμα καί σέ Νοσοκομαῖο τῆς Ἀρμενίας 2 πλήρως ἐξοπλισμένα ἀσθενοφόρα ὀχήματα.
- Γιά τήν ἐτήσια Συνάντηση τῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε ἀπό 2 ἕως 10.9.2005 στό Huissen τῆς Ὁλλανδίας, ἀπό Ἔκθεση τοῦ Παρατηρητηρίου Κοινωνικῶν Φαινομένων.

Στή συνέχεια ἡ Δ.Ι.Σ.:
Ἀποφάσισε:
- Νά ὁρισθεῖ ὡς Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, μέ ἀναπληρωτή τόν κ. Σεραφείμ Νανᾶ, Ἀναπληρωτή Καθηγητή Ἐντατικῆς Θεραπείας.
- Νά φιλοξενήσει σέ Ἱδρύματα καί Κατασκηνώσεις τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, 40 Ὁμογενεῖς, Προέδρους καί Μέλη Ἑλληνικῶν Συλλόγων διαφόρων πόλεων τῆς Οὐκρανίας οἱ ὁποῖοι θά ἔρθουν πρώτη φορά στήν Πατρίδα μας.

Ἡ Δ.Ι.Σ. συνεζήτησε ἐν ἐκτάσει τό θέμα τῆς προωθήσεως τοῦ ἔργου τῆς καθάρσεως καί ἐνημερώθηκε ἀπό τήν Εἰδική πρός τοῦτο Ἐπιτροπή ὅτι δέν ἐκκρεμεῖ καμμία καταγγελία εἰς βάρος Ἀρχιερέων. Ἡ Ἐπιτροπή εἰσηγήθηκε κατ’ ἀρχήν τήν λήψη σειρᾶς διαφόρων μέτρων κανονικοῦ, πνευματικοῦ καί πρακτικοῦ χαρακτῆρα καί ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωση νά ὑποβάλει λεπτομερῆ εἰσήγηση γιά κάθε ἕνα ἀπό αὐτά.

Τέλος ἡ Δ.Ι.Σ. συζήτησε καί ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικά μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.