ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῆς τελευταίας συνεδρίας τῆς Ι.Συνόδου τῆς Ιεραρχίας Οκτωβρίου 2004
(8/10/2004).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8ῃ Ὀκτωβρίου 2004

Συνῆλθε σήμερα στήν τέταρτη καί τελευταία τακτική ἐνιαύσια Συνεδρία Αὐτῆς ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου. Μετά τήν προσευχή καί ἀφοῦ ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν Ἱεραρχῶν, ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος κάλεσε στό βῆμα τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, προκειμένου νά ἀναπτύξει τήν Εἰσήγησή του μέ θέμα : «Ὁ ρόλος τῶν γυναικῶν εἰς τόν ὅλον Ὀργανισμόν τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναβίωσις τοῦ θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν».

Τήν ἐμπεριστατωμένη Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε : «Αὐτός, λοιπόν, ὁ ἀξιόλογος θεσμός, μέ τήν ποικιλόμορφον καί εὐλογημένην δραστηριότητα εἶναι δυνατόν νά ἀναβιώση, ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησία τό θεωρήση ἀναγκαῖον, ἀφοῦ σταθμίση τάς ἀνάγκας της καί μελετήση, φωτιζομένη ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά σημεῖα τῶν καιρῶν», ἐπήνεσε ὁ Μακαριώτατος μέ λόγους θερμούς γιά τήν πληρότητά της.

Στήν συζήτηση πού ἐπηκολούθησε ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας, Μεγάρων, Τριφυλίας, Ἠλείας, Ναυπάκτου, Νικοπόλεως, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Δημητριάδος, Ζακύνθου, Θεσσαλιώτιδος, Ἀττικῆς, Ὕδρας, Καισαριανῆς, Φθιώτιδος, Πειραιῶς, Φιλίππων, Βεροίας, Λαγκαδᾶ, Περιστερίου, Σταγῶν καί Σύρου.

Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ἔκλεισε τήν συζήτηση ἀναφερθείς στό Ἱεραποστολικό, κατηχητικό, φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ ἡ γυναίκα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπιγραμματικά τόνισε τήν ὀφειλόμενη εὐγνωμοσύνη πρός τήν γυναίκα γιά τήν ἐθελοντική προσφορά της στήν κοινωνία καί τήν σημαντικότατη θέση της στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Στή συνέχεια ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη κατά πλειοψηφία ὅτι: α) ὁ θεσμός τῶν διακονισσῶν ὑφιστάμενος ἀρχαιόθεν καί ἐρειδόμενος ἐπί τῶν Ἱερῶν Κανόνων οὐδέποτε καταργήθηκε καί β) ἐπαφίεται στήν διακριτική εὐχέρεια τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου ἡ καθοσίωση τῶν γεροντισσῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί μόνο, χωρίς νά ἐκληφθεῖ ὅτι ἡ διακόνισσα εἶναι βαθμός ἱερωσύνης.

Ἔπειτα ἡ Ἱεραρχία ψήφισε τρεῖς Κανονισμούς: α) Περί Τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 132/1999 Κανονισμοῦ «Περί ἁρμοδιοτήτων, ὀργανώσεως, διοικήσεως καί ἐν γένει λειτουργίας τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου», β) «Περί Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως τοῦ ἐν Σπάρτῃ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης» καί γ) «Περί τῆς ἐσωτερικῆς διαρθρώσεως καί λειτουργίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιθεωρήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Ἀκολούθως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἐφαρμόζοντας τήν διάταξη τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί ἐγγραφῆς νέων Κληρικῶν στόν Κατάλογο τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων» ψήφισε μέ μυστική ψηφοφορία. Στόν Κατάλογο τῶν πρός Ἀρχιερατεία Ἐκλογίμων ἐνεγράφησαν ἅπαντες οἱ προταθέντες Ἀρχιμανδρῖτες Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπί τοῦ θέματος τῆς προσκλήσεως γιά ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου στό Βατικανό, ἔγινε ψηφοφορία καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας κατά πλειοψηφία ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἀναβολῆς τοῦ ταξιδίου γιά εὐθετότερο χρόνο.Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.