ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διαθέσεως Ἐπετειακῆς Δοξολογίας εἰς ψηφιακήν μορφήν»
(10/3/2021).

Πρωτ. 2846/2020
Διεκπ. 520
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Μαρτίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου, ἀνετέθη εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ ἡ συγγραφή εἰδικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ διακοσιοστῇ Ἐπετείῳ τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος ἡμῶν, ἐν ᾗ ἐμπεριέχονται μεταξύ ἄλλων Τροπάρια καί σχετική Εὐχή.
Ἡ ὡς ἄνω Δοξολογία, τυπωθεῖσα εἰς καλαίσθητον τευχίδιον ὑπό τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐστάλη ὑμῖν μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς, εἰς τρία (3) ἀντίτυπα.
Κατόπιν τούτων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἔκδοσις διατίθεται καί εἰς ψηφιακήν μορφήν εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό διαδικτυακόν Βιβλιοπωλεῖον – κατηγορία ebooks: https://www.apostolikidiakonia.com.gr.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος