ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἀποστολή τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 41108/Θ1/27.3.2020 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων
(30/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1564
Ἀριθ. Διεκπ. 699
Ἀθήνησι τῇ 30ῇ Μαρτίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. 41108/Θ1/ 27.3.2020 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων μέ θέμα: «Μετακίνηση Θρησκευτικών λειτουργών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου κατά τη διάρκεια επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19», καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος