Κεντρική σελίδα Επιτροπής


Το «Αγιολογικό Σώμα - Corpus» της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΝΕΑΙ ΑΣΜΑΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 1999


1. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Λεωνίδου καί τῶν ἑπτά γυναικῶν μαρτύρων καί αὑτοῦ συνάθλων..., ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ δρος Χαραλάμπους Μπούσια καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς :16 Ἀπριλίου).

2. Ἀκολουθία εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τήν Γοργοεπήκοον, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Βαρθολομαίου. ( Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : 8 Σεπτεμβρίου).

3. Ἀκολουθία εἰς τήν ὀκτάριθμον χορείαν τῶν Ἁγίων προστατῶν καί ἐφόρων τῆς Νήσου Ὕδρας..., ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Σεραφείμ Στεργιούλη καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἱεροθέου. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : Γ´ Κυριακή Ματθαίου).

4. Ἀκολουθία τοῦ φιλοσόφου καί μάρτυρος Ἰουστίνου, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Βαλληνδρᾶ καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Νικοδήμου (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : 1 Ἰουνίου).

5. Ἀκολουθία τῆς Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ κ. Χαραλάμπους Μπούσια καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Τιμοθέου. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : 2 Ἰουλίου).

6. Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Σάρρας, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Ἀεράκη καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἱεροθέου. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : 13 Ἰουλίου).

7. Ἀκολουθία Πάντων τῶν προστατῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας Σάμου, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Ἀεράκη καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου κ. Εὐσεβίου. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : Α´ Κυριακή Αὐγούστου).

8. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀπολλοδώρου, ἐπισκόπου Φαιακίας, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : Β Κυριακή Ματθαίου).

9. Ἀκολουθία Ἁγίας Οἰκογενείας Μ. Βασιλείου, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ν. Σμύρνης. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς :10 Ἰανουαρίου).

10. Ἀκολουθία εἰς ἀνάμνησιν Θαύματος Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Θαυματουργοῦ, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωήλ Φραγκάκου (νῦν Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας) καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : 11 Νοεμβρίου).

11. Ἀκολουθία εἰς Μετακομιδήν λειψάνου Ἁγίου Γεωργίου Νεαπολίτου, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριφυλλίας καί Ὀλυμπίας κ. Στεφάνου (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : 3 Νοεμβρίου).

12. Ἀκολουθία Ἁγίας οἰκογενείας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ Σεραφείμ Στεργιούλη, καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς : 26 Ἰανουαρίου).

13. Ἀκολουθία Πάντων τῶν τῆς Παροναξίας Ἁγίων, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Παυλοπούλου καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς: εἰς Πάρον Α Κυριακή Σεπτεμβρίου , εἰς Νάξον Γ Κυριακή Σεπτεμβρίου).

14. 'Ακολουθία τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν 'Αγάθωνος, κτίτωρος τῆς ἐν Φθώτιδι ὁμωνύμου Μονῆς, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς: 28 'Απριλίου).

15. Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Εὐστοχίας, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς: 28 Σεπτεμβρίου).

16. Ἀκολουθία Ματθαίου Ἀκτήμονος τοῦ Σιναΐτου, ποιηθεῖσα ὑπό Ἰσιδώρας Μοναχῆς καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς: Β Κυριακή 'Οκτωβρίου).

17. Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Εὐαγγελιστήν καί ’Ιατρόν Ἅγιον Λουκᾶν, ψαλλόμενος εἰς Νοσηλευτικά Ἱδρύματα, ποιηθείς ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας, καί ὑποβληθείς πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Κεντρική σελίδα Επιτροπής