Προηγούμενη σελίδα

Διαμητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικῶν
Θεσμός καί ἔκφραση χαρισματικῆς ζωῆς


Πραγματοποιήθηκαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τῆς Β' Συνδιασκέψεως Γυναικῶν - Ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἀπό 3 ἕως 5 Φεβρουαρίου ἔ.ἔ. μέ κεντρικό θέμα :

"Διαμητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικῶν
Θεσμός καί ἔκφραση χαρισματικῆς ζωῆς"

Τήν εὐθύνη τῆς διοργανώσεως τῆς Συνδιασκέψεως εἶχε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γυναικείων Θεμάτων, σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ἡ ὁποία καί φιλοξένησε τή Συνδιάσκεψη στό ξενοδοχεῖο "Capsis" στή Θεσσαλονίκη.

Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τέλεσε τόν Ἁγιασμό, ἐνῶ ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας μέ θερμούς λόγους ὑποδέχθηκε τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεως καί ἀναφέρθηκε στή σπουδαιότητα αὐτῶν τῶν πρωτοβουλιῶν, οἱ ὁποῖες τονίζουν τή θέση καί τό ρόλο τῆς Χριστιανῆς Γυναίκας στή σύγχρονη κοινωνία.

Ἀκολούθως ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Πλάτων Κρικρής ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ὁποίου τελοῦσε ἡ Συνδιάσκεψη. Στό μήνυμα του ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε στή χαρισματική θέση τῆς γυναίκας μέσα στό ἐκκλησιαστικό σῶμα, ἡ ὁποία πρέπει νά ἀγωνίζεται, ὅπως ὅλα τά μέλη ἄλλωστε, γιά τή μίμηση τοῦ Θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, δηλαδή γιά τόν Ἁγιασμό. Τόνισε ἀκόμη ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν παραθεώρησε ποτέ τήν κλήση τῆς γυναίκας στή λειτουργία τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας καί παρουσίασε, μέ προεξάρχουσα τήν Παναγία μας, πλῆθος Ἁγίων Γυναικῶν, οἱ ὁποῖες πρέπει νά εἶναι πρότυπα τῆς σύγχρονης γυναίκας.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος ἔκανε τήν εἰσηγητική του ὁμιλία καί χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ παρών Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Στήν πανηγυρική ἔναρξη παρευρίσκοντο ἐπίσης ἡ κυρία Πρόεδρος τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου, κληρικοί καί συνεργάτες τῆς Ι. Μ. Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως διεξήχθησαν ἀπρόσκοπτα καί ἀναπτύχθηκαν οἱ ἑξῆς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις:

Α. «Θεσμός καί Χάρισμα στήν Ἐκκλησία», μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Εὐανθία Ἀδαμτζίλογλου, Ἐκπαιδευτικό – Δρ. Θεολογίας, Μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων

Β. «Γυναικεῖα θέματα καί σύγχρονες προκλήσεις στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη», μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Δήμητρα Κούκουρα, Ἀναπλ. Καθηγήτρια Θεολογίας Α.Π.Θ.

Γ. «Οἱ γυναῖκες στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση. Δυνατότητα ἤ

προοπτική;», μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Νίκη Παπαγεωργίου, Λέκτορα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Δ. «Ἡ θέση τῶν γυναικῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία», μέ

εἰσηγήτρια τήν κ. Ἑλένη Κασσελούρη – Χατζηβασιλειάδη,

Ἐκπαιδευτικό – Δρ. Θεολογίας

Ε. «Ἡ γυναίκα στήν πρωτοχριστιανική κοινότητα», μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Ζωή Τερλιμπάκου, Ἐκπαιδευτικό

Στ. «Γυναῖκες στήν Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης», μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Ἀντωνία Κυριατζῆ, ΕΕΠ τοῦ Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ζ. «Ἀποστολή καί ὀργάνωση τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Χριστίνα Βάγια, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ἐργασίας – Μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων

Η. «Σύσταση καί λειτουργία τῶν Ὑπηρεσιῶν Γυναικείων Θεμάτων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Αἰκατερίνη Ζορμπᾶ, Ἐκπαιδευτικό – Συνπρόεδρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Φόρουμ Χριστιανῶν Γυναικῶν τῆς Εὐρώπης - Μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων.

Μετά τό τέλος τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός καί γόνιμος διάλογος.

Στή συνέχεια τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεως ἐπισκέφθηκαν τή Γυναικεία Ι. Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Χορτιάτη, ὅπου καί γευμάτισαν. Μετά τό γεῦμα οἱ γυναῖκες ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων χωρίσθηκαν σέ τέσσαρες ὁμάδες ἐργασίας καί συζήτησαν πρακτικά κυρίως θέματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στή σύσταση καί λειτουργία τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν σέ τοπικό καί εὐρύτερο ἐπίπεδο, ὑπό τήν εὐλογία καί καθοδήγηση τοῦ ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καί τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, ἀντιστοίχως. Ἰδιαίτερα τονίστηκε ἡ ἀνάγκη συστάσεως Ὑπηρεσίας Γυναικείων Θεμάτων σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, μέ ἀπόφαση καί πρόταση τοῦ Οἰκείου Ἀρχιερέως. Ἡ Ὑπηρεσία θά ἀποτελεῖται ἀπό πέντε γυναῖκες μέλη καί τίς ἀναπληρώτριές τους καί θά ἔχει ἁρμοδιότητες ἀνάλογες μέ ἐκεῖνες τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου, ἐντός τῶν ὁρίων φυσικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπογραμμίστηκαν ἀκόμη καί τά πλεονεκτήματα ἀπό τή λειτουργία αὐτῶν τῶν Ὑπηρεσιῶν καί τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι τά ἑξῆς :

•Ἀξιοποίηση τοῦ γυναικείου δυναμικοῦ τῶν ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

•Εὐαισθητοποίηση τῶν ἐνοριτῶν καί τῶν ἱερέων στά γυναικεῖα θέματα.

•Καλύτερη καί πιό ἐκτεταμένη ἀξιοποίηση τῶν Ὑπηρεσιῶν Ποιμαντικοῦ Ἔργου τῶν Ι.Μ. ἀπό τίς γυναῖκες, τά κορίτσια καί τίς οἰκογένειες.

•Καλύτερη ὀργάνωση, διεύρυνση καί ἀξιοποίηση τοῦ γυναικείου ἐθελοντισμοῦ στό κοινωνικό καί προνοιακό ἔργο τῶν ἐνοριῶν καί τῶν Ι. Μητροπόλεων.

•Ἐνεργός συμμετοχή τῶν χριστιανῶν γυναικῶν στίς διαδικασίες καί στά ὄργανα πού διαχειρίζονται ζητήματα τοῦ φύλου τους.

•Ἡ Ἱερά Σύνοδος καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ὑποστηρίξουν καί νά ἀποφασίσουν ἐπί ἐμπεριστατωμένων προτάσεων, σέ ζητήματα πού ἀφοροῦν στό μισό καί πλέον τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ἀλλά καί τῆς Εὐρώπης.

•Συμμετοχή μαζί μέ ἄλλες Ἐκκλησίες στό σχεδιασμό καί στή λήψη ἀποφάσεων γιά δυσεπίλυτα ζητήματα σέ σχέση μέ τίς γυναῖκες σέ ἐθνικό καί εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο.

•Προβολή, μέσα ἀπό τά ΜΜΕ, τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀντιλήψεως γιά τήν ἰσότητα τῶν φύλων, τήν καταπολέμηση τῶν διακρίσεων, τῆς βίας καί τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς γυναίκας, ἀλλά καί τό ἔργο πού αὐτή ἔχει προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα διαμέσου τῶν αἰώνων.

•Καταγραφή καί διάχυση καλῶν πρακτικῶν ἀπό τό ἔργο τοῦ ΔΔΓ καί τῶν κατά τόπους Ὑπηρεσιῶν Γυναικείων Θεμάτων.

Ἀξίζει ἀκόμη νά σημειωθεῖ ὅτι συγκινητική ὑπῆρξε ἡ ἐνεργός συμμετοχή τῶν 65 ἐκπροσώπων τῶν Ι. Μητροπόλεων καί τῶν 40 ἐκπροσώπων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, οἱ ὁποῖες μέ τήν ὁλοπρόθυμη συμβολή τους στή Συνδιάσκεψη συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία της.

Στήν τελευταία εἰσήγηση ὁ Γραμματεύς τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων Πανοσ. Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρής ἀναφέρθηκε στίς πρωτοβουλίες καί δραστηριότητες τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, ἀπό τῆς συστάσεώς της (2002) ὡς σήμερα, παρουσιάζοντας συνοπτικά τό ἔργο της καί τίς μελλοντικές της προοπτικές.

Τίς ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνακεφαλαίωσε τά λεχθέντα, εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή καί τίς εἰσηγήτριες, καί προέτρεψε τίς ἐκπροσώπους τῶν Ι. Μητροπόλεων νά συνεχίσουν νά προσφέρουν τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες τούς πρός δόξαν Θεοῦ καί ἔπαινο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Προηγούμενη σελίδα