Κεντρική σελίδα Επιτροπής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(03/06/2013)Συνάντηση γνωριμίας-εργασίας μεταξύ του κ. SΑΕD ZAWAIDEH,
Διευθυντού του Τμήματος Θρησκευτικού Τουρισμού
του Κρατικού Οργανισμού Τουρισμού της Ιορδανίας
και της Επιτίμου Προξένου της Ιορδανίας στην Θεσσαλονίκη κ. ΔEΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΝΤA
με τον Σεβ. Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο


Σήμερα Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος συνάντηση γνωριμίας-εργασίας μεταξύ του κ. SΑΕD ZAWAIDEH, Διευθυντού του Τμήματος Θρησκευτικού Τουρισμού του Κρατικού Οργανισμού Τουρισμού της Ιορδανίας, και της Επιτίμου Προξένου της Ιορδανίας στην Θεσσαλονίκη κ. ΔEΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΝΤA με τον Σεβ. Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, Πρόεδρο, τον Γραμματέα Αρχιμ. Σπυρίδωνα Κατραμάδο, τα Μέλη κκ. Βασίλειο Τζέρπο και Χρήστο Πετρέα, καθώς και τον κ. Αλέξιο Σταυρούλια, Σύμβουλο επί των Οικονομικών του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων.

Ο σκοπός της συνάντησης αυτής, πέραν από μία πρώτη γνωριμία, ήταν η συνεργασία των δύο μερών (Εκκλησία της Ελλάδος - Κυβέρνηση Ιορδανίας) προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στις δύο Χώρες, πού αφορά τόσο τον εισερχόμενο όσο και τον εξερχόμενο τουρισμό τους. Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στον τρόπο συνεργασίας των δύο πλευρών στην χάραξη της πολιτιστικής και ταυτόχρονα κυρίως προσκυνηματικής διαδρομής των Βημάτων του Αποστόλου Παύλου με βάση τις βιβλικές αναφορές και τις τοπικές παραδόσεις, καθώς και την δυνατότητα μελέτης, έρευνας και συνεργασίας στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Πολιτιστικές Διαδρομές στη Μεσόγειο.

Στα πλαίσια αυτά ο κ. SAED ZAWAIDEH απηύθυνε διά του Συνοδικού Γραφείου γραπτή επίσημη επιστολή-πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού της Ιορδανίας στην Εκκλησία της Ελλάδος, όπως πραγματοποιηθεί από τις 15-22 Σεπτεμβρίου τ.έ. εβδομαδιαία επίσημη επίσκεψη γνωριμίας Αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποτελουμένης από τον Πρόεδρο του Συν. Γραφείου, ως επικεφαλής, τον Γραμματέα και Μέλη αυτού, καθώς επίσης και τους ορισθέντες εκπροσώπους των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος που συνδέονται με τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα σε προσκυνηματικούς τόπους της Ιορδανίας. Η ως άνω επίσκεψη θα γίνει με ευθύνη του Συνοδικού Γραφείου.

Η επίσημη Αντιπροσωπεία θα φιλοξενηθεί από την Ιορδανική Κυβέρνηση και μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων θα έλθει σε επαφή με τις Επίσημες Ιορδανικές Αρχές και τους Τοπικούς (Δημόσιους και Ιδιωτικούς) Φορείς για θέματα που αφορούν τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις και εν γένει τον Θρησκευτικό Τουρισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη χάραξη πολιτιστικών δρόμων των δύο Χωρών και την εκατέρωθεν τουριστική ενίσχυση στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού.


Εκ του Συνοδικού Γραφείου
Κεντρική σελίδα Επιτροπής