Προηγούμενη σελίδα
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Η Εκκλησία της Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε αλλοδαπούς φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα.

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  • Προκήρυξη διαγωνισμού για την χορήγηση έξι (6) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου

  • Προηγούμενη σελίδα