Τη νέα ιστοσελίδα της ΕΚΥΟ μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση http://www.ekyo.gr/

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τους διαγωνισμούς που
προκηρύσσονται από την ΕΚΥΟ:
http://www.ekyo.gr/prok.html

Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) συνεστήθη δια τού υπ' αριθμ. 100/1998 Κανονισμού της Ι. Συνόδου (ΦΕΚ. Α. 261/20-11-1998) δια την διοίκησιν, διαχείρισιν και αξιοποίησιν της εν γένει κινητής και ακινήτου εκκλησιαστικής περιουσίας, ήτοι της ανηκούσης εις τον καταργηθέντα ΟΔΕΠ και της εκποιητέας μοναστηριακής τοιαύτης, τελεί δε υπό την άμεσον εποπτείαν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Διέπεται από τους σχετικούς ορισμούς των Ιερών Κανόνων, των Νόμων του Κράτους και των Κανονισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επιδιώκει την προαγωγήν του εκκλησιαστικού συμφέροντος, του εν γένει έργου της Εκκλησίας και παρέχει υποστήριξιν εις Ι. Μητροπόλεις, Ι. Μονάς και Ι. Ναούς επί οικονομικών, τεχνικών και νομικών θεμάτων.