Κεντρική σελίδα
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ


1. Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
α. Πρόγραμμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν
β. Πρόγραμμα Διαχείρησης Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων
Διάρκεια Σπουδῶν: ὀκτώ (8) ἑξάμηνα.
Θεμιστ. καί Χρυσαλίδος 38- 145 61 Ν. Κηφισιά
Τηλ. 210 8070686, Ἠλ. Ταχυδρομεῖο: info@aeaa.gr

2. Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης
α. Πρόγραμμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν
β. Πρόγραμμα Διαχείρησης Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων
Διάρκεια Σπουδῶν: ὀκτώ (8) ἑξάμηνα.
Ν. Πλαστήρα 65 542 50 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 301 784, Ἠλ. Ταχυδρομεῖο: secretary@aeath.gr

3. Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Βελλᾶς Ἰωαννίνων
α. Πρόγραμμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν
β. Πρόγραμμα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καί Ψαλτικῆς
Διάρκεια Σπουδῶν: ὀκτώ (8) ἑξάμηνα.
450 01 Βελλᾶ Ἰωαννίνων
Τηλ. 26530- 41281, Ἠλ. Ταχυδρομεῖο: contact@aeavellas.gr

4. Πατριαρχική Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἠρακλείου
α. Πρόγραμμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν
β. Πρόγραμμα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καί Ψαλτικῆς
Διάρκεια Σπουδῶν: ὀκτώ (8) ἑξάμηνα.
Ἀλκιβιάδου 10, Τ.Θ. 1898, Ἡράκλειον Κρήτης
Τηλ. 2810 232193 & 239123
711 10 Ἠράκλειον, Ἠλ. Ταχυδρομεῖο: mail@aes-irakl.ira.sch.gr


Κεντρική σελίδα