Κεντρική σελίδα

Η ποιμαντική ανάγκη δια την «δια βίου επιμόρφωσιν» του Ι. Κλήρου και των στελεχών της Εκκλησίας μας

του Ομοτ. Καθ. του Α.Π.Θ. Γ. ΜαντζαρίδηΤα προβλήματα του Εφημερίου στο καθημερινό έργο του είναι τόσο πολλά και πολύπλευρα σήμερα, που οποιαδήποτε ανθρώπινη προετοιμασία για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους είναι ανεπαρκής. Βέβαια η πρώτη πηγή, από την οποία αντλεί τον φωτισμό του ο Ιερέας, είναι πάντοτε η χάρη του Θεού που επικαλείται με την προσευχή του και αναπληρώνει τις ελλείψεις του. Ταυτόχρονα όμως η σωστή προσέγγιση και η κατάλληλη αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτούν σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη και ενημέρωση.

Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που τα πάντα μεταβάλλονται με φοβερούς ρυθμούς, ο Εφημέριος, ο πνευματικός πατέρας μιας ολόκληρης κοινωνίας, της Ενορίας του, δεν μπορεί να επαναπαύεται σε όσα διδάχθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του ή έτυχε να ακούσει ή να διαβάσει σχετικά με το έργο του. Η φροντίδα για την Ενορία του, το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, πρέπει να τον παρακινούν διαρκώς για πληρέστερη ενημέρωση και αρτιότερη κατάρτισή του.

Αυτά ισχύουν περισσότερο για τους νέους Εφημέριους, όχι μόνο γιατί είναι φυσικό να μη διαθέτουν μια μακροχρόνια πείρα στο έργο τους, που αποτελεί πάντοτε σπουδαίο πνευματικό κεφάλαιο, αλλά και γιατί είναι σε θέση να παρακολουθούν ευκολότερα και να κατανοούν πληρέστερα τις νεώτερες εξελίξεις. Γι αυτό η αδιαφορία για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση στο έργο τους αποτελεί σοβαρότατη παράλειψη.

Πέρα από τις προσωπικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες, που είναι απαραίτητο να αναλαμβάνει ο κάθε Εφημέριος προς την κατεύθυνση αυτήν, η Εκκλησία της Ελλάδος με τα αρμόδια όργανά της προετοιμάζει τη σύσταση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την εξυπηρέτηση όλων των Εφημερίων, και περισσότερο των νέων, στην προσπάθεια αυτήν. Έτσι προετοιμάζεται η ποιμαίνουσα Εκκλησία για την «διά βίου επιμόρφωση» του Κλήρου, όπου θα παρέχεται η ευκαιρία στους εκάστοτε σπουδαστές να καταρτίζονται πληρέστερα στο έργο τους, να επιλύουν τις απορίες τους και να ενημερώνονται στα σύγχρονα προβλήματα που συνδέονται με την αποστολή τους.

Κεντρική σελίδα