(Κανονισμός υπ’ αριθμ. 101/1998 της Ιεράς Συνόδου
«Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας
της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος»)


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1) Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, πρόεδρος


ΘΕΟΛΟΓΟΙ

2) Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3) Κωνσταντῖνος Κορναράκης
᾿Επικ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
4) Ἀπόστολος Νικολαΐδης
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν


ΙΑΤΡΟΙ

5) Ἀνδρέας Καραμπίνης
Καθηγητὴς ᾿Επείγουσας ᾿Ιατρικῆς, ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
6) Δημήτριος Μπούμπας
Καθηγητὴς Παθολογίας ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
7) Σεραφεὶμ Νανὰς
Καθηγητὴς Ἐντ. Θεραπείας ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν


ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

8) Νικόλαος Μοσχονᾶς
Καθηγητὴς Βιολογίας ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Πατρῶν, Μοριακὸς Γενετιστὴς


ΝΟΜΙΚΟΣ

9) ᾿Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη
᾿Αντιπρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Συνταγματολόγος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΗ

Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Γκίκας
᾿Αν. καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Χαρὰ Σπηλιοπούλου
Καθηγήτρια ᾿Ιατροδικαστικῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Καλιρρόη Παντελίδου

᾿Αν. καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θράκης


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Μαγδαληνὴ Κώνστα-Τσολάκη
Καθηγήτρια Νευρολογίας Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γρηγόριος Τσιῶτος
Ass. Prof. Univ. of Missouri USA, Χειρουργός-Ὀγκολόγος
Ἐλισάβετ Πατηράκη
Καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Πανεπιστημίου ᾿ΑθηνῶνΚριτικές παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου
για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ


Σεμινάρια


Ομιλίες


Δελτία Τύπου


Γνωματεύσεις