ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΝ


Ανακοινωθέντα της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ανακοινωθέν της Ι. Σ. περί απαγορεύσεως της Εξομολογήσεως στα σχολεία
(5/9/2006).

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφερομένη στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη σχετική με την απαγόρευση της Εξομολογήσεως των παιδιών μέσα στα σχολεία θεωρεί ότι η ανωτέρω απόφαση στρέφεται εναντίον των ίδιων των παιδιών και έρχεται να τους στερήσει την μοναδική δυνατότητα να «ακουμπήσουν» στον ιερέα τα πολύ δύσκολα και ενίοτε εκρηκτικά προβλήματά τους. Οι μαρτυρίες πολλών ιερέων για τα όσα τα παιδιά τους εμπιστεύονται και τα οποία τα αγνοούν και αυτοί οι γονείς τους, είναι συγκλονιστικές, ενώ η παρέμβασή τους έχει προλάβει πολλές δυσάρεστες εξελίξεις. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων βλέποντας την εμπιστοσύνη των παιδιών στον Ποιμένα, εζήτησαν την συνδρομή του για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών και τα οποία είχαν ευλογημένη κατάληξη.
Σε μια εποχή που η παραβατικότητα των μαθητών αυξάνεται εντυπωσιακά και εκρηκτικά και μάλιστα έφθασε στις πρόσφατες σκληρές συμπεριφορές των παιδιών που προβληματίζουν τους γονείς και την κοινωνία, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα η παρουσία του πνευματικού Πατέρα στο σχολείο, η δυνατότητά του να συζητά με τα παιδιά, εφ’ όσον αυτά το επιθυμούν, να ακούει τα ερωτήματά τους και να διεγείρει το ενδιαφέρον τους εις τρόπον ώστε στο πρόσωπό του να ανακαλύπτουν ένα πνευματικό σύμβουλο και να τον αναζητούν και εκτός του σχολείου κρίνεται άκρως απαραίτητη.
Η Ιερά Σύνοδος δι’ ειδικού εγγράφου της προς την Καν Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκφράζει την ευχή να τεθεί το πραγματικό συμφέρον των παιδιών υπεράνω πάσης άλλης σκοπιμότητος.Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου.