ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΝ


Ανακοινωθέντα της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Έντονη διαμαρτυρία της Ιεράς Συνόδου για την φυλάκιση του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και Μητροπολίτου Σκοπίων κ. Ιωάννου
(9/8/2005).

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀφοῦ ἐνημερώθηκε σήμερα ἐπισήμως γιά τήν νέα φυλάκιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος καί Μητροπολίτου Σκοπίων κ. Ἰωάννου, ἐκφράζει τήν ἔντονη διαμαρτυρία της γιά τήν ἀπόφαση αὐτή τῆς Κυβερνήσεως τῆς Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), πού προκαλεῖ τά δημοκρατικά δικαιώματα κάθε ἐλεύθερου πολίτη.
Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτή ἀντιμετώπιση τοῦ κανονικοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἰωάννου ἀποτελεῖ σαφῆ παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἀνεπίτρεπτη στέρηση τῆς ἐλεύθερης ἄσκησης τῶν καθηκόντων θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, γεγονός τό ὁποῖο δυσχεραίνει, σύν τοῖς ἄλλοις, περισσότερο τήν ἐναρμόνιση τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων πρός τίς ἐπιταγές τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς του.
Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε γιά τήν ἄμεση ἀποφυλάκιση τοῦ παραπάνω Ἱεράρχη καί τήν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κανονικῆς τάξεως στήν γειτονική μας Χώρα.Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου