Προηγούμενη σελίδα

Διοικητική Οργάνωση
Σκοποί | Ἐγκύκλιοι | Δραστηριότητα
Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
Κείμενα/άρθρα | Περιοδικό Διάλογος
Ραδιοφωνικές Ἐκπομπές


ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Στόν Κατάλογο πού ἀκολουθεῖ καταγράφονται, σέ δύο ὁμάδες, οἱ νεοφανεῖς χριστιανικές καί παραχριστιανικές αἱρέσεις καί οἱ παραθρησκευτικές ὀργανώσεις.

Προηγούμενη σελίδα