ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2019-20

10/9/2019

Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί,

«Αἰτία τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ γνώση. Ἡ γνώση γεννᾶ τήν ἀγάπη καί γι’ αὐτό εἶναι ἀδύνατο νά ἀγαπήσει κανείς κάτι ὡραῖο ἐάν δέν γνωρίσει τήν ὡραιότητά του» .

Πολλές φορές συλλογίζομαι πώς ἄν ἡ σχέση ἀγάπης, γνώσης καί ὀμορφιᾶς ἦταν κατανοητή, ὁ κόσμος μας θά ἦταν ἐντελῶς διαφορετικός. Συμπάσχω μέ τήν αγωνία σας νά διαμορφώσετε ἕνα σχολεῖο πού θά προσφέρει ἀπτή τή σχέση αυτή.

Κατανοῶ τίς δυσκολίες πού δημιουργοῦν γονεῖς καί μαθητές, οἱ ὁποίοι συχνά δέν ἀντιδροῦν στήν πολιορκία τοῦ πειρασμοῦ τοῦ «χρήσιμου» τοῦ πολιτισμοῦ μας. Τό ἀποτέλεσμα τελικά εἶναι νά μήν ἐπιζητοῦν ἀπό τό σχολεῖο τή μόρφωση στά αγαθά τῆς γνώσης καί τοῦ ὡραίου, ἀλλά μιά νεφελώδη αποτελεσματικότητα.

Συμμερίζομαι τήν ἀγωνία σας νά μήν προσφέρετε γνώσεις ἀνέραστες καί κομματιασμένες, οἱ ὁποῖες θά γίνουν ἕνα φθαρμένο διαβατήριο σέ μιά βιομηχανοποιημένη ζωή, χωρίς τήν ὀμορφιά τῆς διαφορετικότητας στά πρόσωπα τῶν παιδιῶν μας. Συμπορεύομαι στόν ἀνηφορικό δρόμο πού ἀπαιτεῖ ἡ μύηση στή μόρφωση, στήν ἀναζήτηση τῆς παιδείας, στήν ἀνακάλυψή της, στήν κριτική καί στήν ἀμφισβήτησή της.

Εἶναι ὁ ἀγώνας τῆς σπορᾶς. Ὁ Χριστός ἔσπειρε τόν σπόρο Του, στή γνωστή παραβολή, σέ κάθε μορφή ἐδάφους, ἐπειδή πίστευε στή δυνατότητα τῆς ἀλλαγῆς. Μήν δειλιάσετε μπροστά στόν κόπο καί τήν ἀγωνία. Τήν πρόσκαιρη ἀβεβαιότητα τοῦ ἀποτελέσματος.

Ἡ ἀλλαγή δέν πειθαρχεῖ σέ ἀριθμούς.
Σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς καλή, εὐλογημένη και καρποφόρα χρονιά!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Προηγούμενη σελίδα