Κεντρική σελίδα Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΚΑΙ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006


α) κατά τό Α’ ἑξάμηνον τοῦ ἔτους 2006 :

1. « Παρακλητικός Κανών εις τον Δεσπότην Χριστόν υπέρ των μαθητών των υποκειμένων εις εξετάσεις μετά τινός ευχής », ποιηθείς υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ.

2. « Παρακλητικός Κάνων εις τον Αρχιστράτηγον Μιχαήλ » , ποιηθείς υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ.

3. « Ασματική Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ του Σάρωφ, επί τη μετακομιδή των πανσέπτων αυτού Λειψάνων » , ποιηθείσα υπό του υμνογράφου Δρ. κ. Χαραλάμπους Μπούσια , Μεγάλου Υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. ( Ημ. Εορτής 2 Ιανουαρίου )

Δεν ενεκρίθησαν όμως «Οι Χαιρετιστήριοι Οίκοι», καθώς και τα «Εγκώμια» και τούτο διότι βάσει της υπ’ αριθμ. 1766/06-07-1990 Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου , τούτο «απάδει και αντίκειται προς την λειτουργικήν παράδοσιν της Εκκλησίας ημών».


4. «Ασματική Ακολουθία του εν Αγίοις Πατρός ημών Καλλίστου του Α΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως , του εν τη πόλει των Σερρών τελειωθέντος», ποιηθείσα υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης , Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ. ( Ημ. Εορτής 20 Ιουνίου )

5. «Ασματική Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου , του εν τη πόλει των Σερρών αθλήσαντος» , ποιηθείσα το πρώτον υπό του Μεγάλου Ρήτορος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Μανουήλ Κορινθίου ( Κώδιξ 512 της Ιεράς Μόνης των Ιβήρων / Άγιον Όρος ) συμπληρωθείσα δε επ’ εσχάτων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης , Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ. ( Ημ. Εορτής 12 Μαϊου ).

6. «Ασματική Ακολουθία της Συνάξεως πάντων των εν Αδριανουπόλει Αγίων» , ποιηθείσα υπό του Ελλογιμωτάτου κ. Χαραλάμπους Μπούσια , Μεγάλου Υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. ( Ημ. Εορτής η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου ).

7. «Ασματική Ακολουθία μετά Παρακλητικού Κανόνος του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου» , ποιηθέντα υπό του Ελλογιμωτάτου κ. Ευαγγέλου Κοτσιομήτη , Αναπληρωτού Καθηγητού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ( Ημ. Εορτής 19 Ιουνίου )

Δεν ενεκρίθησαν αι κατωτέρω Ιεραί Ακολοθίαι , δια τους κάτωθι αναφερομένους λόγους:

«Παρακλητικός Κανών εις τον εν Αγίοις Πατέρα ημών Κύριλλον , Αρχιεπίσκοπον Αλεξανδρείας» , ποιηθείς υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου , εφημέριου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κολοκυνθούς.

«Ασματική Ακολουθία της Συνάξεως πάντων των Ελεημόνων Αγίων», ποιηθείσα υπό του Ελλογιμωτάτου κ. Χαραλάμπους Μπούσια , Μεγάλου Υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. Η Ακολουθία αυτή δεν προτείνεται προς έγκρισιν δια εκκλησιαστικούς και λειτουργικούς λόγους , καθότι εις περίπτωσιν εγκρίσεως αυτής δημιουργείται αυτοβούλως Συναξάριον εις τα Λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας , την Κυριακήν του « Καλού Σαμαρείτου », Κυριακήν την οποίαν η ακολουθία αύτη θέτει ως ημέραν εορτασμού της Συνάξεως πάντων των Ελεημόνων Αγίων. Τούτο η Εκκλησία δεν έχει , άχρι τούδε , αποδεχθεί και ορίσει , η δε μνήμη ενός εκάστου Αγίου εκ των Ελεημόνων τελείται εις τον υπό της Εκκλησίας ορισμένον λειτουργικόν χρόνον. Επαινείται όμως η υμνολογική προσφορά του πονήσαντος.


8. Εξεφράσθη ο έπαινος της Ιεράς Συνόδου προς τον Ελλογιμώτατον κ. Ιωάννην Χατζήν , δρ. Νεωτέρας Ιστορίας , δια το αγιολογικής και λειτουργικής φύσεως «πόνημα» αυτού , υπό το τίτλο «ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ , ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΙΤΩΛΙΑΣ , ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ( 1716) » , εκδόσεις « Κάλαμος » Αθήνα 2003.β) κατά τό Β’ ἑξάμηνον τοῦ ἔτους 2006 :

«Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Βερονίκης τῆς Αἰμορροούσης», ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Μοναχοῦ Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς 12η Ἰουλίου).


Κεντρική σελίδα Επιτροπής