Πληροφοριακό δελτίο. Κυκλοφορεί δωρεάν. Έκδοση της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
Συντάκτης: Κλάδος Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας(Διαδικτύου)

Τεύχος 803, 12 Οκτωβρίου 2015
Επικοινωνήστε μαζί μας            Γραφτείτε συνδρομητές δωρεάν


 Αυτό το ενημερωτικό newsletter, αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένους αποδέκτες.
Αν θέλετε να σταματήσει η αποστολή του σε σας, κάντε κλικ εδώ.
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μια φορές το ίδιο τεύχος ΠΡΟΝΑΟ, κάντε κλικ εδώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας

Διαλέξεις με θέμα: «Διαδρομή στον βυζαντινό κόσμο: Πνεύμα και τέχνη»

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5

Ο Κώστας Παππάς διαβάζει από το βιβλίο
«Ο Δερμάτινος Χιτώνας» του Βίργκιλ Γκεοργκίου
βράδυ Τρίτης, στις 23.00 μ.μ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Η Χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών

"Nα είναι σταθερός στο θυσιαστήριο του Χριστού που είναι το Α και το Ω της ζωής μας" κάλεσε το νέο Μητροπολίτη Τρικκης και Σταγών κ Χρυσόστομο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο νέος Μητροπολίτης Τρίκκης ξεκίνησε τον χειροτονητήριο λόγο του με τα λόγια του Προφήτη Δαβίδ «Κύριος εξ ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων…άνθρακες ανήφθησαν απ’ αυτού και έκλινεν ουρανούς και κατέβη» λέγοντας πως "αυτά τα λόγια προτυπώνουν το γεγονός της καθόδου του αγίου Πνεύματος επί των αγίων μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου. Την κάθοδο του αγίου Πνεύματος παρακλητικώς, σύσσωμος η Εκκλησία σήμερον επικαλείται κατά την εύσημον ταύτην ημέραν, Πεντηκοστήν ποιούσα, κατόπιν της θεοκινήτου εκλογής της ελαχιστότητός μου εις τον ιστορικόν θρόνον της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, ψήφοις κανονικαίς και δοκιμασία παρά των αγίων Ιεραρχών των συγκροτούντων την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος".

Επισήμανε, ωστόσο, πως "φόβος και χαρά συνέχουν την καρδία μου, καθώς, ως άλλος Ησαίας προστρέχω στην κλήση του Θεού, για να αναλάβω την εμπιστευθείσάν μοι διακονίαν. Φόβος διά το δύσκολον κατ’ άνθρωπον έργον να γίνω επίσκοπος και πατέρας του λαού του Θεού της λαχούσης μοι θεοσώστου επαρχίας. Δεν είναι μόνον οι ανάγκες των ανθρώπων, πνευματικές και υλικές. Είναι και η ευθύνη έναντι του Θεού και της Εκκλησίας να άρω τον σταυρόν μου έως τέλους, να ακολουθήσω τον Κύριον και απαρνούμενος ολοκληρωτικώς τον εαυτόν μου να προσπαθήσω να γίνω «τα πάντα τοις πάσι». Τολμώ εν τρόμω το εγχείρημα, διότι γνωρίζω ότι «άνθρακες ανήφθησαν από του Κυρίου» διά να αγγίξει καθαρτικώς τα χείλη μου και να με ικανώσει στην προκειμένη αποστολή. Η βουλή του Θεού φανερώθηκε διά της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου. Η χαρά μου διά το γεγονός δεν εκπηγάζει από την ατομική ικανοποίηση προσωπικής φιλοδοξίας, αλλά διότι ελπίζω εις την χάριν του Αγίου Πνεύματος, η οποία διανέμει τους καρπούς της διακονίας, της προσφοράς, της θυσίας, οι οποίοι μεταμορφώνουν το κοπιώδες και πεφορτισμένον έργον εις ευχαριστίαν και δοξολογίαν Θεού. Καί τότε επέρχεται η χαρά η οποία διαρκεί και δεν είναι πρόσκαιρος. Η χαρά η πηγάζουσα από την συνείδησιν, η οποία συμμαρτυρεί διά την αφιέρωσιν εις τον Θεόν και την εκπλήρωσιν του καθήκοντος έναντί Του και έναντι των ανθρώπων".

Έκανε λόγο, επίσης, για την ευθύνη που φέρει ο Επίσκοπος "για τη φανέρωση της ενότητος εν τω προσώπω αυτού ολοκλήρου του σώματος της τοπικής Εκκλησίας, επί τη βάσει της μεγίστης των αρετών, της αγάπης. Ο επίσκοπος ενσαρκώνει την ζωή του Χριστού. Ως τύπος και τόπος Ιησού Χριστού φανερώνει την ενότητα του σώματος. Διά τούτο και άνευ της γνώμης του επισκόπου ουδεμία πράξη ενεργείται εν τη Εκκλησία... Ο επίσκοπος οφείλει να αναλώνεται υπέρ της ενότητος της Εκκλησίας. Προς τούτο έλκει τους πιστούς εν τη συνάξει, διά της αγάπης προς πάντας, ανεξαιρέτως".

Στη συνέχεια ευχαρίστησε την οικογένειά του, αλλά και όσους τον συμβούλευαν και τον καθοδηγούσαν. Ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο τον οποίο, όπως είπε, έχει ως πρότυπο κληρικού και Ιεράρχου. Αναφέρθηκε στους σταθμούς της ζωής του, που ήταν η Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, χαρακτηρίζοντας την Θεσσαλονίκη "πόλη της καρδιάς του".

Ευχαρίστησε, επίσης, τους Μητροπολίτες Λαρίσης, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών και όλους τους συνεργάτες που είχε τόσα χρόνια, κληρικούς και λαϊκούς. Ειδική αναφορά ευχαριστιών έκανε στον πρώην Μητροπολίτη Τρίκκης, που άνοιξε την πατρική του αγκάλη και τον δέχθηκε στον κλήρο της Μητροπόλεως. " Υπόσχομαι δεσμευτικώς ενώπιον απάντων υμών, ότι καθ’ ον τρόπον εκείνος εστάθη δι’ εμέ αληθής και γνήσιος πνευματικός πατήρ, τοιουτοτρόπως θα σταθώ πλησίον του ως αληθής και γνήσιος πνευματικός υιός, υπό την ιδίαν σκέπην του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως, φροντίζοντάς τον εν ευγνωμοσύνη απείρω εις οιανδήποτε προσωπικήν του ανάγκην" είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο, ο νέος Μητροπολίτης Τρίκκης τόνισε: "Καταθέτω υιικώς την άπειρον ευγνωμοσύνην και ευχαριστίαν μου, καθώς υποστηρίξατε και ενισχύσατε την ταπεινότητά μου κατά την διαδικασίαν της εκλογής μου και σήμερον τελείτε μετά πλειάδος αγίων Αρχιερέων την εις επίσκοπον χειροτονίαν μου. Θα είμαι εσαεί υπόχρεος οφειλέτης εις την ανιδιοτελώς αγαπώσα καρδίαν σας. Υποκλίνομαι ευλαβώς, εις την άνευ θορύβου ποιμαντικήν σας μέριμναν διά τον λαόν του Θεού, ιδιαιτέρως δε διά τον πάσχοντα άνθρωπον κατά το λόγιον του Κυρίου μας, «μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Προσμετρήστε παρακαλώ και τις ιδικές μου ισχνές δυνάμεις εις την προσπάθειάν σας, διά της Ιεράς Συνόδου, να ενσκύπτετε διαρκώς, εις τα προς λύσιν ποικίλα προβλήματα του λαού μας. Ταπεινώς εύχομαι προς τον Κύριον να σας δίδει έτη πολλά και υγιεινά, ώστε να διδασκόμεθα πάντοτε πλησίον σας, την πολυετή, άμα δε και πολύτιμον ποιμαντικήν σας εμπειρίαν" και ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: " Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβασμιώτατε γέροντά μου, «…ήκουσα της φωνής Κυρίου λέγοντος· τίνα αποστείλω, και τις πορεύσεται προς τον λαόν τούτον; και είπα· ιδού εγώ ειμι· απόστειλόν με».

Ο Αρχιεπίσκοπος ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στον Μητροπολίτη πρώην Τρίκκης και Σταγών και στο έργο του και επεσήμανε πως χαίρεται που είναι εδώ, για να δει και να καμαρώσει τον διάδοχό, ενώ τον ευχαρίστησε για όσα δίδαξε και προσέφερε όλες αυτές τις δεκαετίες από όποια θέση κι αν υπηρέτησε. Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε σε κάποιες φράσεις από τον χειροτονητήριο λόγο του νέου Μητροπολίτη τονίζοντας πως "φόβος σημαίνει σεβασμός. Σεβασμός σε διακατέχει αυτήν την ώρα κι αυτό είναι που ζητάει ο κόσμος. Αυτό ζητάει η κοινωνία. Θέλουμε τον σεβασμό. Σεβασμό προς τον Θεό. Σεβασμό προς το πρόσωπό μας και προς το πρόσωπο του άλλου. Σήμερα, αυτός ο σεβασμός δεν υπάρχει. Δεν σεβόμαστε τον άλλον. Τον περιφρονούμε. Τον πετάμε". Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στη λέξη χαρά που είπε ο νέος Μητροπολίτης λέγοντας πως "η λέξη χαρά είναι στο Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει μήνυμα χαράς και αγάπης κι όταν είσαι εσύ χαρούμενος ευαγγελικά, θα είσαι η πηγή που θα προσφέρει χαρά. Φόβος και χαρά, λοιπόν, είναι ευλογημένες λέξεις και είναι θεμέλια στη ζωή σου".

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε σε ένα ακόμη σημείο του χειτονητήριου λόγου του νέου Μητροπολίτη επισημαίνοντας πως "ύστερα, μνημονεύοντας το έργο της Εκκλησίας που είναι πράγματι τεράστιο, διότι έχει σαν αντικείμενο τον άνθρωπο, να τον βοηθήσει σε όλες τις πτυχές, είπες μια φράση, ότι από εκεί από την επαρχία θα ρθει στην Σύνοδο, αυτό είναι το εκκλησιαστικό νόημα. Αυτή είναι η Αλήθεια. Μέσα στην Εκκλησία δε δουλεύει κανείς για τον εαυτό του. Δουλεύει για τους άλλους. Το έργο του καθενός δεν είναι προσωπικό, έχει σκοπό το κέντρο για να γίνει εκκλησιαστικό".

Σε άλλο σημείο του λόγου του ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για τις ανάγκες της εποχής λέγοντας πως "Είσαι ένας από τους νέους Ιεράρχες. Η αλήθεια είναι, πως ο Θεός μας έδωσε πληθώρα νέων Ιεραρχών, κάτι που το χρειαζόμαστε. Το χρειάζεται η πατρίδα, η Εκκλησία, ο λαός. Χρειαζόμαστε νέες σκέψεις, νέες τοποθετήσεις, νέα γλώσσα προς τα έξω, αλλά βασισμένη στην ίδια Αλήθεια, την Αλήθεια του Χριστού που μένει στον αιώνα, αλλά αλλάζει τρόπους προσεγγίσεως και συνεργασίας. Είστε νέοι Ιεράρχες που έχετε προσόντα, νέες μεθόδους που δίνει η επιστήμη και ποτέ η Εκκλησία δεν κατήργησε την επιστήμη, αντίθετα την επιστρατεύει, για να μας ανοίξετε νέους δρόμους πάντοτε εν Χριστώ. Είστε η ελπίδα μας, το στήριγμά μας".

Συμβούλευσε, ωστόσο, το νέο Μητροπολίτη και στις χαρές και στις λύπες να είναι σταθερός στο θυσιαστήριο του Χριστού που είναι το Α και το Ω της ζωής μας, διότι αυτοί που σήμερα θα τον χειροκροτήσουν πιθανόν να τον λιθοβολήσουν και αυτοί που θα τον ασπαστούν πιθανόν να τον ειρωνευτούν.

Κορυφή σελίδας


Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας

"Καλούμαστε να αγωνιζόμαστε για αυτόν τον κόσμο και να προσφέρουμε με όλες μας τις δυνατότητες στον συνάνθρωπο" τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Ο νέος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος στον χειροτονητήριο λόγο του ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο, την οικογένειά του και όσους τον στηρίζουν και ολοκληρώνοντας τον λόγο του επανέλαβε τα λόγια του Κυρίου ότι δεν έρχεται για να τον διακονήσουν, αλλά για να διακονήσει.

Ο Αρχιεπίσκοπος απευθυνόμενος προς το νέο Μητροπολίτη ανέφερε: "Εκτιμήσαμε το έργο σου και τις αρετές σου και σε επιλέξαμε να ποιμάνεις μία ιστορική Μητρόπολη της Εκκλησίας μας". Αναφέρθηκε στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κυρό Γεράσιμο λέγοντας πως "δεν πέρασε πολύς καιρός που εορτάσαμε σε αυτόν τον χώρο, κατανυκτικά και πανηγυρικά την εκλογή του μακαριστού Γερασίμου. Ο Θεός, όμως, που αλλιώς ορίζει τα πράγματα δε θέλησε ο άριστος αυτός κληρικός να προσφέρει τις υπηρεσίες του, έτσι έφυγε από αυτόν τον κόσμο τις ημέρες που ετοιμαζόμασταν να τον ενθρονίσουμε".

"Σήμερα σε αυτόν τον χώρο ανοίγει ο δρόμος για την πορεία σου προς την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας. Είμαστε όλοι χαρούμενοι αυτήν την ώρα, διότι ο δρόμος αυτός θα σου δώσει τη δυνατότητα τα χαρίσματα και τα τάλαντα που σου έδωσε ο Θεός να τα αυξήσεις ακόμη περισσότερο" είπε ο Αρχιεπίσκοπος και αναφέρθηκε στο έργο του νέου Μητροπολίτη λέγοντας πως "η προσπάθειά σου στην εκκλησιαστική εκπαίδευση δηλαδή στον τομέα της Εκκλησίας και της Πολιτείας, της μορφώσεως των στελεχών της διακονίας της Εκκλησίας, αναγνωρίστηκε".

Ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε, επίσης, ότι θα ήθελε να υπενθυμίσει πως "η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει παγιδευτεί και δεν έχει περιοριστεί μόνο στο στενό αγιαστικό της έργο. Βέβαια αυτό είναι το Α και το Ω, αλλά δεν εγκλωβίζεται μόνο σε αυτό. Το έργο αυτό επεκτείνεται και στην εξυπηρέτηση όλων των πτυχών των αναγκών των ανθρώπων. Ο Κύριος άλλωστε, έλεγε, να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου τη δύναμη και τον συνάνθρωπο σου σαν τον εαυτό σου".

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην αξία της συνεργασίας υπογραμμίζοντας πως "σε μια εποχή δύσκολη για όλους μας, καλείσαι να έρθεις βοηθός σε συνεργασία με όσους το θελήσουν. Σήμερα περιττεύει το να κοιτάει κανείς μόνο τον εαυτό του ή τις ομάδες του. Καλούμαστε να ανοίξουμε τα χέρια μας και τις καρδιές μας προς κάθε κατεύθυνση και να συνεργαστούμε. Εμείς, ως Εκκλησία, να συνεργαστούμε με την Πολιτεία, για να δούμε πού ακριβώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και πού μπορούμε να μειώσουμε τις αδυναμίες μας και έτσι όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να παλέψουμε για αυτόν τον κόσμο".

"Η πατρίδα μας κινδυνεύει, οι αξίες χάνονται, πιέσεις θα έρθουν ακόμη περισσότερες. Πρέπει να βρούμε κουράγιο" είπε ο Αρχιεπίσκοπος και προσέθεσε πως "όλοι οι Ιεράρχες αγωνίζονται προσεύχονται και με ό,τι δυνατότητα τους παρέχεται προσφέρουν στον συνάνθρωπο".

Κορυφή σελίδας


Διαλέξεις με θέμα: «Διαδρομή στον βυζαντινό κόσμο: Πνεύμα και τέχνη»

Η «διέγερσις εν γένει παρ' ημίν διαφέροντος υπέρ των καλών τεχνών και διάδοσιν γνώσεων περί της ιστορίας της αρχαίας και της νεωτέρας τέχνης» ήταν ένας από τους κύριους σκοπούς τής Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας από τη σύστασή της, το 1837, τον οποίο δεν έπαψε να υπηρετεί με επιστημοσύνη και μέθοδο. Η Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης, την οποία διοργανώνει κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό. Εφέτος την εμπεριστατωμένη γνώση τους για τη βυζαντινή τέχνη, από την Κωνσταντινούπολη ως τον Μυστρά, την Κρήτη και τη Βενετία και από την εικονομαχία ως την υστεροβυζαντινή περίοδο, θα μεταδώσουν διακεκριμένοι βυζαντινολόγοι, ιστορικοί τέχνης και καθηγητές της βυζαντινής αρχαιολογίας στη Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία που αρχίζει τον Νοέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει ως τον Μάρτιο του 2016.

Προηγήθηκαν τα σεμινάρια «Πελοπόννησος ΙΙ. Τα μεγάλα κέντρα από την προϊστορική στην ιστορική εποχή» (2012-2013), «Η αρχαιολογία της Κρήτης» (2013-2014), «Αρχαίος και Μεσαιωνικός Ελληνισμός» (2014-2015). «Διαδρομή στον βυζαντινό κόσμο: Πνεύμα και τέχνη» είναι η θεματική της Σχολής για το 2015-2016, της οποίας το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά δίωρων διαλέξεων που θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα: «Από την πολιτική στη θρησκευτική ενότητα» και «Οι απαρχές του χριστιανισμού» (Δημήτριος Κυρτάτας, καθηγητής Πανεπιστημίου), «Βυζαντινή Αρχιτεκτονική. Μια γενική επισκόπηση» (Σταύρος Μαμαλούκος), «Παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά: Ραβέννα, Σινά» (Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου), «Η ζωγραφική στην Κωνσταντινούπολη και στην περιφέρεια κατά την εποχή της Εικονομαχίας (726-843) και κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (843-1204), ως πολιτισμική και κοινωνική μαρτυρία» (Μαίρη Παναγιωτίδη, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου), «Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη. Αγιος Δημήτριος και Αγία Σοφία. Από την ύστερη αρχαιότητα στο Βυζάντιο» (Χαράλαμπος Μπακιρτζής, έφορος Αρχαιοτήτων ε.τ.), «Η τέχνη στην Κωνσταντινούπολη κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (1204-1453)» και «Ο Μυστράς και η ενδοχώρα του (1261-1460)» (Σοφία Καλοπίση, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου), «Ο καλλιτέχνης στo Βυζάντιο» και «Ο κόσμος των βυζαντινών εικόνων» (Μαρία Βασιλάκη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου), «Η ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη και στις περιοχές της καλλιτεχνικής ακτινοβολίας της κατά την εποχή των Παλαιολόγων» (Αναστασία Τούρτα, διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού ε.τ., διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων), «Βυζαντινοί στη Δύση» (Μαρία Γεωργοπούλου, διευθύντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης), «Από τη Βενετία των Βυζαντινών στη Βενετία των Ελλήνων» (Χρύσα Μαλτέζου, ακαδημαϊκός), «Η τέχνη στη βυζαντινή και βενετοκρατούμενη Κρήτη» (Μαρία Βασιλάκη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου), «Οφθαλμός της γης: Ο κοσμολογικός συμβολισμός των μνημείων της Κωνσταντινούπολης, 4ος-6ος αι.» (Αντώνης Καλδέλλης, καθηγητής Πανεπιστημίου).

Πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διαδικασία και το κόστος συμμετοχής μπορεί να βρείτε στην ιστοσελίδα τής Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και στο τηλέφωνο 210 3609.689.

πηγή: Το Βήμα

Κορυφή σελίδας


ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ