Πληροφοριακό δελτίο. Κυκλοφορεί δωρεάν. Έκδοση της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος      Συντάκτης: Κλάδος Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας(Διαδικτύου)
Τεύχος 453, 28 Φεβρουαρίου 2011            Επικοινωνήστε μαζί μας            Γραφτείτε συνδρομητές δωρεάν

 Αυτό το ενημερωτικό newsletter, αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένους αποδέκτες.
Αν θέλετε να σταματήσει η αποστολή του σε σας, κάντε κλικ εδώ.
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μια φορές το ίδιο τεύχος ΠΡΟΝΑΟ, κάντε κλικ εδώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Διορθόδοξης Προπαρασκευαστικής Επιτροπής

Στη Λιβύη δοκιμάζεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου για τους λαθρομετανάστες στον Έβρο

Εργασίες αποκατάστασης στον Άθω

Εκδήλωση της ΕΣΗΕΑ για τον Παπαδιαμάντη
Νίκος Αλεξίου


Δείτε στο eikastikon μεγάλο μέρος από το έργο του έλληνα δημιουργού που εμπνεύστηκε από την Αγιορειτική παράδοση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Διορθόδοξης Προπαρασκευαστικής Επιτροπής

Συνήλθεν εις το εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από 22ας έως 26ης Φεβρουαρίου 2011, η Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Των εργασιών της Επιτροπής προήδρευσεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Γραμματεύς δ᾽ αυτής ήτο ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, Γραμματεύς επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

Η Διορθόδοξος Επιτροπή είχεν ως έργον την ολοκλήρωσιν της μελέτης του θέματος του Αυτοκεφάλου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού ως και την εξέτασιν του θέματος των Ορθοδόξων Διπτύχων.

1. Η Επιτροπή, μετά την εναρκτήριον ομιλίαν του Σεβ. Προέδρου και την εναρκτήριον εισήγησιν του Γραμματέως αυτής συνέχισε την εξέτασιν του θέματος της υπογραφής του Τόμου Αυτοκεφαλίας το οποίον είχε παραμείνει εκκρεμές από την προηγουμένην συνάντησιν αυτής. Γενομένης μακράς συζητήσεως επί του θέματος τούτου δεν επετεύχθη ομόφωνος επ᾽ αυτού απόφασις.

Δοθέντος ότι κατά τον ισχύοντα Κανονισμόν αι αποφάσεις της Επιτροπής δέον να λαμβάνωνται εν ομοφωνία, δεν επετεύχθη συμφωνία επί του θέματος του Αυτοκεφάλου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού το οποίον τελεί εισέτι εν εκκρεμότητι.

2. Η Επιτροπή συνεζήτησε και το θέμα των Ορθοδόξων Διπτύχων και εξήτασε τας διαφόρους κανονικάς και εκκλησιολογικάς πτυχάς αυτού, περιέγραψε την σύγχρονον πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις το ζήτημα αυτό και ομοφώνως διετύπωσε την άποψιν ότι τυγχάνει επιβεβλημένον να καταρτισθούν εις το μέλλον ενιαία Δίπτυχα εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, ως απτή έκφρασις της ενότητος αυτής.

Η Επιτροπή περιέγραψε και τα κριτήρια δια την αναγραφήν και κατάταξιν Εκκλησίας τινός εν τοις Ιεροίς Διπτύχοις ως αυτά εφαρμόζονται μέχρι σήμερον.

Η Επιτροπή εξήτασε το αίτημα των Εκκλησιών Πολωνίας και Αλβανίας περί ενιαίας κατατάξεως αυτών εις τα Ιερά Δίπτυχα απασών των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, προηγουμένης της Εκκλησίας Πολωνίας, και προέτεινε την ανάλογον προσαρμογήν των Διπτύχων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Η Επιτροπή εξήτασε τα αιτήματα:

α) της αγιωτάτης Εκκλησίας της Γεωργίας περί ανυψώσεως αυτής εις τα Ιερά Δίπτυχα πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την έκτην θέσιν,

β) της αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου περί ανυψώσεως αυτής εις ανωτέραν θέσιν εν τοις Ιεροίς Διπτύχοις,

γ) καθώς και την παρατηρουμένην διαφοροποιήσιν εν τοις Ιεροίς Διπτύχοις Εκκλησιών τινων την αφορώσαν εις την συμπερίληψιν Εκκλησιών μη πανορθοδόξως ανεγνωρισμένων ως Αυτοκεφάλων.

Η Επιτροπή διεπίστωσε την αδυναμίαν εξευρέσεως ομοφώνως αποδεκτής προτάσεως ως προς τα θέματα ταύτα.
† Ο Περγάμου Ιωάννης, Πρόεδρος

Κορυφή σελίδας


Στη Λιβύη δοκιμάζεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία

Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στη χώρα της Λιβύης και αγωνιά για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της. Σύμφωνα με ανακοινωθέν, το Πατριαρχείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτο και το ευλαβές ποίμνιό του προκειμένου να τους στηρίξει ηθικά τις δύσκολες αυτές στιγμές.

Οι ευχές και οι προσευχές του Μακαριωτάτου συνοδεύουν νοερά τους ορθοδόξους αδελφούς της Λιβύης, της αρχαίας αυτής κοιτίδας του χριστιανισμού, με την ελπίδα να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ηρεμία, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στα δίκαια και τις προσδοκίες του λιβυκού λαού.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος ανέφερε σε δηλώσεις του στην ελληνική τηλεόραση: «Πρέπει να μείνω πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός του Επισκόπου, δεν μπορεί να φύγει είτε είναι 100 πρόβατα, είτε είναι ένα. Πρέπει να είναι κοντά τους! Σήμερα λειτουργήσαμε και ήμασταν λίγα άτομα, η εκκλησία όμως άνοιξε».

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ανέφερε, ότι το βράδυ δεν κυκλοφορούν έξω, ενώ το πρωί προσεχτικά πηγαίνουν να αγοράσουν λίγο ψωμί η νερό, αλλά και να επισκεφθούν την Εκκλησία.

Κορυφή σελίδας


Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου για τους λαθρομετανάστες στον Έβρο

Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου 3907/2011 και την αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού κύματος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία των ανθρώπων μας στο ενδεχόμενο εγκατάστασης ή παραμονής λαθρομεταναστών στον Έβρο, πλην όμως ως υπεύθυνος πνευματικός ηγέτης δεν μπορώ να αρνηθώ την αλληλεγγύη και τη στοργή της Εκκλησίας σ' αυτούς για την παροχή πρωτοβάθμιας ανθρωπιστικής βοήθειας και υγειονομικής περίθαλψης».

Κορυφή σελίδας


Εργασίες αποκατάστασης στον Άθω

Έργα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε δύο μονές του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση εργατόσπιτου στην Μονή Καρακάλου και του Πύργου των Τριών Ιεραρχών στη Μονή Βατοπεδίου.

Οι αποφάσεις για τις σχετικές χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ελήφθησαν από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Θύμιο Σώκο.

Συνολικά εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πιστώσεις ύψους 28.592.369 ευρώ για την υλοποίηση 15 έργων στην Κεντρική Μακεδονία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου των πρώην δημοτικών σφαγείων και η επανάχρησή του ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και η δημιουργία συνεδριακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Στο μεταξύ δόθηκε εντολή από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αποπληρωμή της χρηματοδότησης μελετών που αφορούν την υλοποίηση επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων στην Κεντρική Μακεδονία, την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2006 στη Θεσσαλονίκη και την αντιπλημμυρική προστασία της Χαλκιδικής.

Κορυφή σελίδας


Εκδήλωση της ΕΣΗΕΑ για τον Παπαδιαμάντη

«Ο Παπαδιαμάντης μας. 100 χρόνια από τον θάνατο και 160 από τη γέννησή του». Εκδήλωση - αφιέρωμα διοργανώνει το Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». Θα μιλήσουν οι Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Στέλιος Παπαθανασίου κ. ά. Ωρα έναρξης 6.30 μ. μ. Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8

Κορυφή σελίδας


ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ