Πληροφοριακό δελτίο. Κυκλοφορεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή, δωρεάν.
Προσοχή: οι απόψεις και ειδήσεις που δημοσιεύονται εδώ δεν απηχούν οπωσδήποτε τις απόψεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Έκδοση της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος      Συντάκτης: Ε.Α.Ο.Τεύχος 152, 12 Ιανουαρίου 2007            Επικοινωνήστε μαζί μας            Γραφτείτε συνδρομητές δωρεάν


 Αυτό το ενημερωτικό newsletter, αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένους αποδέκτες.
Αν θέλετε να σταματήσει η αποστολή του σε σας, κάντε κλικ εδώ.
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μια φορές το ίδιο τεύχος ΠΡΟΝΑΟ, κάντε κλικ εδώ.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ πρ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: «ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΡΕΩΣ»

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιερατική Ποίηση στην Πάτρα – Κυριακή 14 Ιανουαρίου 8 μ.μ., αίθουσα συναυλιών «Κ. Κυδωνιάτης»

Για να μάθετε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Πάτρα, αλλά και για άλλα, σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα σε ολόκληρη την Ελλάδα, επισκεφθείτε το διαδικτυακό πολιτιστικό κέντρο,
www.artopos.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ

Απάντηση στους διαφωνούντες, επί της διαδικασίας, Μητροπολίτες Φιλίππων κ. Προκόπιο και Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, σχετικώς με το πρόσφατο επίσημο ταξίδι του στο Βατικανό, έδωσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, κατά την πρώτη μέρα συνεδριών της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Ιανουάριο (9/1/2007).
Αφού έκανε εκτενή και διεξοδική αναφορά στα της επισκέψεως και ανέλυσε τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν για την προώθηση του Διαχριστιανικού Διαλόγου, αλλά και την ανάδειξη των κοινών Χριστιανικών αξιών στην Ευρώπη, εξήγησε ότι από την Δ.Ι.Σ. δεν θεωρήθηκε σκόπιμη η επαναφορά του θέματος προς συζήτησιν στη Σύνοδο της Ιεραρχίας, αφενός μεν γιατί Εκείνη δεν είχε αρνηθεί, αλλά είχε μεταθέσει την πραγματοποίηση της επισκέψεως δι’ ευθετότερο χρόνο και, αφετέρου, γιατί η Δ.Ι.Σ. έχει την εξουσία να αποφασίζει επί αναλόγων ζητημάτων και έκρινε ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Επί του θέματος, δήλωση έκανε και ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δ.Ι.Σ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, ο οποίος σημείωσε ότι το ζήτημα της έγκρισης της επίσκεψης από την Ιεραρχία είναι μία άποψη, ενώ και η έγκριση της επίσκεψης από την Δ.Ι.Σ. είναι μια άλλη άποψη. Και οι δύο είναι σεβαστές. Επεσήμανε δε ότι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε το Βατικανό, ως Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου και Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κορυφή σελίδας


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος αναρτήθηκε η απαντητική προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιστολή της Ιεράς Συνόδου, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου περί της Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης και το αίτημα του Φαναρίου να εκφράσει τις απόψεις του επ’ αυτού, προ της ψηφίσεώς του από τη Βουλή των Ελλήνων.
Στην Συνοδική επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως η υπάτη εν τη καθ’ ημάς Αυτοκεφάλω Εκκλησία Κανονική Αρχή και, κατά συνεπεία, μόνη εκκλησιαστικώς αρμοδία ίνα εκφέρη τας επ᾿ αυτού απόψεις Αυτής, συμφώνως τη διατάξει της περιπτώσεως γ´ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Νόμου 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», εκλήθη δι’ εγγράφου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξήλθεν εις πολυώρους Συνεδρίας Αυτής της 12ης και 13ης Οκτωβρίου ε.ε. το Προσχέδιον τούτο και προέβη εις βελτίωσιν αυτού διά προτάσεως αίτινες παρεπέμφθησαν ήδη εις το αρμόδιον, κατά τα άνω Υπουργείον. Τούτο πρόκειται να διαμορφώση το τελικόν κείμενον του νομοσχεδίου, όπερ και θα υποβληθή εις την Βουλήν των Ελλήνων διά τα περαιτέρω.
Ως εκ τούτου, το Προσχέδιον Νόμου, όπερ εισήχθη προς διαβούλευσιν εις την προλαβούσαν Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας, δεν είναι το τελικόν κείμενον. Ευρίσκεται ήδη εις το ως είρηται Υπουργείον προς τελικήν διαμόρφωσιν και νομοτεχνικήν επεξεργασίαν, της Ιεράς Συνόδου μη εχούσης περαιτέρω αρμοδιότητα επί της διαδικασίας.
Προς δε τούτοις η Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 8ης μηνός Δεκεμβρίου ε.έ., απεφάσισεν ίνα εισηγηθή εις την Εξοχωτάτην Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την αποστολήν Υμίν προς ενημέρωσιν του τελικού κειμένου, το οποίον θέλει καταρτισθή υπό του Υπουργείου λαμβάνον την μορφήν του Σχεδίου Νόμου, πριν ή τούτο κατατεθή εις την Βουλήν των Ελλήνων προς ψήφισιν…»

Κορυφή σελίδας


ΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δεκτή έκανε την παραίτηση, λόγω γήρατος, του 92 ετών Μητροπολίτου Τριφυλίας & Ολυμπίας κ. Στεφάνου, η Ιερά Σύνοδος (9/1/2007).
Ο Μακαριώτατος επαίνεσε την Ποιμαντορία του γηραιού Ιεράρχου, ο οποίος, για 47 ολόκληρα χρόνια, αγωνίστηκε και αναλώθηκε στην διαποίμανση και την πνευματική πρόοδο του πληρώματος της Μητροπόλεώς του.
Η Ιερά Σύνοδος ενημέρωσε σχετικώς, όπως ορίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, το οποίο πρόκειται να εκδώσει το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα, οπότε και θα οριστεί Τοποτηρητής στην κενωθείσα Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας & Ολυμπίας.

Κορυφή σελίδας


ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ πρ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εφαρμόζοντας άκρα επιείκεια και οικονομία, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε (10/1/2007) την άρση του επιτιμίου της ακοινωνησίας του Μητροπολίτου πρ. Θεσσαλιώτιδος κ. Κωνσταντίνου, παραπέμποντας την τελική επικύρωση της αποφάσεώς Της στην Σύνοδο της Ιεραρχίας, όποτε αυτή συνέλθει, καθώς Εκείνη ήταν που επέβαλε το συγκεκριμένο επιτίμιο στον γηραιό Ιεράρχη.
Η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην αγαπητική αυτή απόφαση, καθώς ο κ. Κωνσταντίνος, βρίσκεται στα πρόθυρα της εξόδου του από τη ζωή.

Κορυφή σελίδας


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: «ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΡΕΩΣ»

Οι Ιερείς που υπηρετούν στις ένοπλες Δυνάμεις, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α., Πρωτ. Γεώργιο Αποστολακίδη, επισκέφθηκαν την Ιερά Σύνοδο (11/1/2007) και έγιναν δεκτοί από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της Δ.Ι.Σ.
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος συμβούλευσε πατρικά του Στρατιωτικούς Ιερείς και, μεταξύ άλλων, σημείωσε τα εξής: «… Δεν πρέπει ποτέ να χάσετε τη συνείδηση της ιδιότητός σας ως Ιερείς που ανήκετε στην Εκκλησία. Καθήκον σας να επισκέπτεστε τον οικείο Ιεράρχη της περιφερείας σας για να έχετε την ευλογία του η οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα της αποστολής μας. Η καρποφορία της εργασίας σας θα είναι αρνητική αν δεν έχετε εξασφαλίσει την ευλογία του πνευματικού πατέρα. Ο ανώτατος υπεύθυνος μέσα στα πλαίσια της Ι. Μητροπόλεως είναι ο οικείος Μητροπολίτης .
Μην βάζετε ποτέ την στρατιωτική ιδιότητά σας υπεράνω του ράσου. Το ράσο είναι αυτό που σαν σύμβολο του έθνους, της ιστορίας, του Γένους μας προσελκύει το σεβασμό των ανθρώπων. Σάς προσδίδει κύρος, προσωπικότητα και είναι κάτι που πρέπει να αγαπήσετε. Η παρουσία σας είναι παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας και πρέπει να δίδετε την αξιόπιστη μαρτυρία ότι εκπροσωπείτε την Εκκλησία…»

Κορυφή σελίδας


ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την Βασιλόπιττα του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος ευλόγησε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, σε εόρτια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο (8/1/2006).
Στην εκδήλωση παρέστησαν Ιεράρχες, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Πάνος Σόμπολος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου, Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Παπασπύρου, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Θωμάς Συνοδινός, ο Γενικός Δ/ντής των Οικονομικών Υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου κ. Κων/νος Πυλαρινός και άλλα στελέχη της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως, οι εργαζόμενοι και οι δεκάδες των εθελοντών συνεργατών του Ραδιοφωνικού Σταθμού, καθώς και πολλοί φίλοι του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου.
Στην ομιλία του ο Δ/ντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αρχιμ. Επιφάνιος Οικονόμου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «Το έτος 2006 ο Ραδιοφωνικός μας Σταθμός έγινε η αληθινή φωνή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που, με διακριτικότητα, σαφήνεια, χωρίς φοβικά σύνδρομα, ανασφάλειες, αλαζονικές συμπεριφορές και άναρθρες κραυγές, μετέφερε τις επίσημες θέσεις και τις απόψεις της Ιεράς Συνόδου, ανόθευτες και καθαρές από υποκειμενικές εξαρτήσεις και καταβολές, σε όλο τον κόσμο. Ο Σταθμός μας έδωσε τις γενναίες ραδιοφωνικές του «μάχες» κάθε φορά που οι συνθήκες το απαιτούσαν, καθώς όλοι οι φορείς του έχουν πλέον συνειδητοποιήσει τον ρόλο και τον σκοπό της υπάρξεώς του, που δεν είναι άλλος από την προβολή της Ελληνορθόδοξης πνευματικότητας σε μια κοινωνία και μια εποχή, που βιώνουν την μεθοδευμένη επιχείρηση του ευτελισμού των αξιών, αλλά και της προβολής των Εκκλησιαστικών Δικαίων σε μια εποχή που αυτά βάλλονται πανταχόθεν συστηματικά και, συχνά, απάνθρωπα…»

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Πάνος Σόμπολος σημείωσε ότι «Η δημοσιογραφική οικογένεια πιστεύει στο σύνολό της ότι ανήκει στην αγκαλιά της Εκκλησίας και με αυτό το πνεύμα καταθέτουμε τις ευχές μας σ’ αυτή τη συγκέντρωση, που έχει το χαρακτήρα της επικοινωνιακής αποστολής. Όπως και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, που πραγματοποιεί τη σημερινή εκδήλωση. Και έτσι βρίσκουμε την ευκαιρία, όχι απλώς να καταθέσουμε το πνευματικό μας «παρών», αλλά να ζητήσουμε τις ευχές της Εκκλησίας από τον Προκαθήμενο της και παριστάμενο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χριστόδουλο...»
Την εκδήλωση έκλεισε ο Μακαριώτατος, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε και τα εξής: «Εμείς πάντα θα αγαπούμε όλους και πάντοτε θα κρατούμε για τους ανθρώπους ό,τι καλό έχουν κάνει στη ζωή τους. Παραμερίζουμε όποιες πικρίες έχουμε απέναντι σ’ εκείνους που μάς αδικούν και, με υπερβολές, παραπληροφορούν, ενίοτε, το κοινό μέσα από τα δικά τους Μέσα. Εμείς κρατάμε το ύψος της αποστολής που έχει ο δημοσιογράφος, η οποία είναι συνυφασμένη με τη Δημοκρατία, με την ελευθερία του λόγου.
Ας ευχηθούμε ο Θεός να εξασφαλίζει την ειρήνη στην πατρίδα μας και να μάς χαρίζει καλές σκέψεις ώστε να βλέπουμε τα γεγονότα στις αληθινές διαστάσεις τις οποίες έχουν και ποτέ να μην υποτάσσουμε τα γεγονότα της ιστορίας είτε στην ιδεολογία μας, είτε στο μικρόκοσμο της εργασίας μας…»

Κορυφή σελίδας

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ

«Η σχέση αυτή (Ελληνισμού και Χριστιανισμού) αποτελεί μια πραγματικότητα ιστορική και, βεβαίως, μια πραγματικότητα συνείδησης και ταυτότητας για τον Ελληνισμό. Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένες αμφισβητήσεις, όψιμες θα έλεγα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια ανιστόρητη προσέγγιση: βρίσκονται έξω από κάθε έννοια ιστορίας και προέρχονται από ιδεολογικές αγκυλώσεις ενός νεοπαγανιστικού κινήματος που αποδεικνύει τάχα τον Ελληνισμό, καταδιώκοντας τον Χριστιανισμό…»

Γεώργιος Μπαμπινιώτης
πρ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών


ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

    


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ