ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βραβεῖον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ἐκδίδεται προνοίᾳ
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερωνύμου

Ἰδιοκτησία τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων
τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων
Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος,
Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ:
Αλέξανδρος Κατσιάρας

Mέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς διετοῦς θητείας (2023-2024):
- Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος
- Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
- Νικόλαος Μαγγιῶρος, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
- Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
- Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
- Ἀπόστολος Κραλίδης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
- Χρῆστος Καραγιάννης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.