Διευθυντές


Γρηγόριος Παπαμιχαήλ

(1923-1939 / 1956)

Κωνσταντίνος Μπόνης

(1968-1982)

Εὐάγγελος Θεοδώρου

(1982-2008)

Σταύρος Γιαγκάζογλου

(2009-2016)

Αλέξανδρος Κατσιάρας

(2016-)