Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΠE' (2014)
Τεύχος 1

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Τὰ δόγματα ὡς ἐκκλησιολογικὰ γεγονότα καὶ ἡ ἑρμηνεία τοῦ νοήματός τους [3-6]
3. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Ἡ δογματικὴ ὡς δικανικὴ ἀντίληψη καὶ ὡς ἑρμηνευτικὴ διαδικασία. Οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ νοήματος τῆς πίστεως [7-26]
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἡ καταγωγὴ τῆς Δυοφυσιτικῆς Φόρμουλας τοῦ Ὅρου τῆς Χαλκηδόνας [27-41].
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ πίστη τῆς Νίκαιας καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας σύμφωνα με τὸν Codex Encyclius [43-61]
6. NIKOΛΑΟΥ ΞΙΩΝΗ, Ὁ ἱστορικὸς χαρακτήρας τοῦ δόγματος. Ὁ λόγος τῆς Ἀληθείας στὴν ἱστορία τῆς θείας ἀποκαλύψεως [63-76]
7. ΜΑΡΙΝΑΣ Β. ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, Εὔλογος σιωπὴ καὶ ἔνθεος λόγος. Ἡ πρόκληση τοῦ θεολογικοῦ λόγου [77-86].
8. SVILEN TOUTEKOV, Ἡ σύγχρονη περὶ προσώπου θεολογικὴ θεώρηση καὶ ἐκκλησιολογία τῆς γλώσσας [87-96]
9. GEORGI KAPRIEV, Ἄτομο καὶ Φύση, Ὑπόσταση καὶ Πρόσωπο [97-105]
10. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΗ, Ἀποκάλυψη, δόγμα καὶ ὁρολογία στὸ π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ καὶ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα [107-117]
11. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΥ), Τὸ παπικὸ πρωτεῖο ὡς πρόβλημα τοῦ Ἐπισήμου Θεολογικοὺ Διαλόγου μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν μετὰ τὸ Κείμενο τῆς Ραβέννας [119-129]
12. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, 50 χρόνια ἀπὸ τὴ συγκρότηση τῆς Β΄ Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ: Σκέψεις ἑνὸς Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου [131-139]
13. ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΩ. ΦΕΙΔΑ, Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἡ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος [141-157]
14. ΑΡΧΙΜ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΗΛΤΟΥ, Οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ ἡ «παγκόσμια» Ἐκκλησία [159-190]
15. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΟΥΛΟΥΛΗ, Ἡ Χριστιανικὴ «Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου» Ἡ ἑορτὴ τοῦ Μάρτυρα Μωκίου (11/5) καὶ ἡ Μεσοπεντηκοστὴ [191-234]
16. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ, Η χριστιανικὴ πίστη καὶ οἱ ἐθνικοὶ κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο [235-271]
17. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΕΝΤΗ, Ἡ Θεολογικὴ Σεισάχθεια τοῦ Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα ἀπὸ τὴν Ἡγεμονία τῆς Θρησκευτικῆς Κοινοτοπίας καὶ Τυποποίησης [273-299]
18. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΛΗ, Σχεδίασμα πρόσληψης τῶν ἀρεοπαγιτικῶν συγγραφῶν στὴ νεότερη ἑλληνικὴ Θεολογία: Μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴ γενιὰ τοῦ ’60 [301-326]
19. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. Ναὸς Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν: Ἡ περιπέτεια μιᾶς ἐρανικῆς εἰσφορᾶς (ἄρθρο 11 Ν. 3485/1955) [327-345]
20. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [347-363]
21. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [365-377]
22. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [379-396]
23. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [397-399]
Τεύχος 2

Ἡ Ἁγία Γραφὴ
στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση
(Μέρος Α΄)

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοση [3-5]
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Ἀπὸ τὴν πρωτολογία στη «λειτουργικὴ ἐσχατολογία» [7-33]
4. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΑΝΗ, Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἑρμηνευτικὴ καί «Κανονικὴ Ἑρμηνεία» (Canonical Approach) [35-62]
5. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Πτυχὲς σύγχρονης μαρτυρίας τοῦ εὐαγγελίου. Τὸ νέο ἀναδυόμενο «βιβλικὸ παράδειγμα» [63-77]
6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ σημερινὰ πολιτισμικὰ δεδομένα. Μία ὀρθόδοξη προσέγγιση [79-92]
7. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ἁγία Γραφὴ καὶ Πολιτισμὸς [93-102]
8. π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΚΑΝΑ, Ἡ βιβλικὴ ἀφήγηση καὶ ἡ ἔκλειψή της στὴ νεοελληνικὴ θεολογία καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, [103-122]
9. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ἡ ἀτέλεστη τελειότητα τοῦ χριστιανοῦ. Μιὰ διακειμενικὴ διαδρομὴ τῆς Παύλειας καὶ μία βιβλικὴ ἐφαρμογὴ τῆς διακειμενικότητας [123-146]
10. ARCHIM. AMPHILOCHIOS MILTOS, La notion biblique de «personnallité corporative». De l’ exégèse biblique à le théologie dogmatique [147-175]
11. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ, Τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας. Μιὰ ἑρμηνευτικὴ πρόταση ἀναφορικὰ μὲ τὸ χριστιανικὸ πολίτευμα στὸ Φιλ. 3, 20 – 21 [177-206]
12. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ, Ἡ ἀναγνωστικὴ θεωρία καὶ ἡ πρόσληψη τοῦ Β΄Πέ 1,4 ἀπὸ τοὺς Πατέρες ταῆς Ἐκκλησίας [207-248]
13. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου (Λουκ. 14, 15 -24) στὴν ἑρμηνεία τῶν Πατέρων [249-274]
14. ΜΟΣΧΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗ, Ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ ἐπίδρασή της στὴ λατρεία καὶ τὴν τέχνη τοῦ ἀρχέγονου χριστιανισμοῦ [275-294]
15. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗ, «Συγκατάμειξις θείου κάλλους» Ἁγία Γραφὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Τέχνη [295-315]
16. ΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Ἡ ἀτομικὴ μελέτη (κατ’ ἰδίαν ἀνάγνωση) καὶ χρήση ταῆς Ἁγίας Γραφῆς κατὰ τοὺς Καππαδόκες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας [317-338]

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
17. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Παρανοήσεις φιλοσοφικῶν κειμένων καὶ ἀκαδημαϊκὴ εὐθύνη. Βιβλιοκριτικὲς παρατηρήσεις σὲ δύο φιλοσοφικὲς μελέτες τοῦ Καθηγητῆ Λάμπρου Χρ. Σιάσου [339-356].
18. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [357-375]
19. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [377-390]
20. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [391-416]
21. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [417-421]Τεύχος 3

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ καὶ θέωση τοῦ ἀνθρώπου [3-5]
3. ΙΩΒ GETCHA, Ἡ Ἀκολουθία τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία [7-23]
4. π. DANIEL PUPAZA, Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία – Μία συμβολικὴ Ἱεραρχία κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου [25-54]
5. ΠΡΩΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Θεολογία καὶ Οἰκονομία στὴν Ὑμνογραφία τῆς Μεσοπεντηκοστῆς [55-65]
6. ΘΕΩΝΗΣ ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τὰ προεόρτια Τριῴδια τοῦ κύκλου τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν [67-76]
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Οἱ ἀπαρχὲς τῆς χριστιανικῆς τέχνης (Α΄ – Γ΄ αἰῶνες) [77-99]
8. HERVÉ LEGRAND, La dogme de la jurisdiction universelle de l’ évêque de Rome défini par Vatican I exclut- il la conciliarité inaliénable de l’ Έglise? [101-125]
9. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ, Ἡ χριστιανικὴ Οἰκουμένη μετὰ τὴ Ι΄ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στὸ Μπουσάν (2013). Κοινή «προσκυνηματική πορεία» δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης [127-147]
10. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΠΕΡΣΕΛΗ, Θρησκευτικὸς καὶ Παιδαγωγικὸς Ἀνθρωπισμὸς στὸ ἔργο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου [149-166]
11. ΜΑΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ – ΛΙΑΓΚΗ, Ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικότητας καὶ πίστης τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ ἐφήβου [167-213].
12. ΦΩΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Οἰκουμενικὸς θεολογικὸς λόγος καὶ ἀντιρατσιστικὴ ἐκπαίδευση [215-223]
13. BISERA JEVTIC – RANDJEL STOSIC, Ἡ ἐπάνοδος του μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν σερβικὴ ἐκπαίδευση [225-245]
14. ΜΗΤΡ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΚΑΙ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ (PERIC) & DRAGAN G.KARAN, Ἡ ἀναζήτηση τῆς σχέσης ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς μὲ τὴν ψυχολογία [247-267]
15. ΠΡΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΛΕΚΚΑ, Ἡ κλειστὴ ψυχή. Ἡ ἀρνητικὴ λειτουργία τῆς ἐπιθυμίας στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα καὶ στὴ φιλοσοφία τοῦ Ἐπίκτητου [269-282]
16. IOANNIS PHEIDAS, Die «Presbyter» der Kleinasiatichen Kirchlichen Tradition des 2. Jahrhunderts [283-304]
17. HEINZ WARNECKE, Lykophron und die westgiechische Insel Melite [305-317]
18. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΤΡΑΓΑ, Ἡ ἐπανείσοδος ἐξισλαμισθέντων εἰς τὸν χριστιανισμὸν ἐξ ἐπόψεως ἰσλαμικῆς [319-323]

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΑΡΑ, Χαιρετισμὸς στὸ Συνέδριο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων Ἐπισκόπων τῆς Εὐρώπης γιὰ τὰ Μ.Μ.Ε. [325-328]
20. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [329-345]
21. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [347-356]
22. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [357-376]

23. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [377-379]Τεύχος 4

Ἡ Ἁγία Γραφὴ
Στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση
(Μέρος Β΄)

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ἁγία Γραφὴ καὶ λειτουργικὴ παράδοση [3-5]
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΤΗ, Ἡ χειρόγραφη παράδοση τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης [7-29]
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΤΖΕΡΠΟΥ, Ὁ Πάπυρος τῆς Ὀξυρύγχου 210 (P. Oxy 210) καὶ ἡ σχέση του μὲ τὰ βιβλία τοῦ Κανόνος τῆς Κ.Δ. [31-44]
5. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ (Ἠσ. ς΄ 3). Μιὰ ἀπόπειρα σύνοψης τῆς Θεολογίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης [45-55]
6. SRBOLJUB UBIPARIPOVIC, Ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ στὴ λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας [57-74]
7. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἁγία Γραφὴ καὶ Θεία Λειτουργία [75-79]
8. π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ, Ἡ συνέχεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὸ κἠρυγμα τῆς Ἐκκλησίας [81-103]
9. π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Βιβλικὴ ἀθεολογία στὸ σύγχρονο κήρυγμα. Εἰσαγωγικὲς ὄψεις τοῦ ζητήματος [105-147]
10. RATCO JOVITS, Ἡ «περιορισμένη ἐπανάσταση» τοῦ Παύλου (Α΄Κορ. 11, 18 – 34), [149-169]
11. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ, Το Γαλ. 2: 11 - 14 στὸ ἔργο τοῦ M. Victorinus καὶ ἡ ἀντιπαράθεση τῶν Ἁγίων Ἱερωνύμου καὶ Αὐγουστίνου [171-191]
12. RODOLJUB KUBAT, Memra of Ephrem the Syrian of Jonah and the repentance of the Ninevites, [193-210]
13. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὴν Ἐκπαίδευση [211-241]
14. ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εὐαγγέλιο καὶ παραδοσιακοὶ τοπικοὶ πολιτισμοί: Ἡ ἐμπειρία τῆς Ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς [243-262]
15. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Ἐσχατολογικοὶ προσανατολισμοὶ καὶ ἑρμηνεῖες στὴν Ἀποκάλυψη στὶς παραμονὲς τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου (Ὁ Κώδ. ἀριθ. 639 τῆς Ἱ.Μ. Παντελεήμονος) [263-302]
16. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ, Ἡ οἰκολογικὴ ἑρμηνεία τῶν βιβλικῶν κειμένων: τὸ παράδειγμα τῶν ἀποκαλυπτικῶν κειμένων [303-327]
17. ΕΛΕΝΗΣ ΚΕΣΣΕΛΟΥΡΗ – ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ἁγία Γραφὴ καὶ νέες ἑρμηνευτικὲς μέθοδοι [329-350]
18. ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Ἑλληνικὴ Βιβλικὴ Ἑταιρία. Ἡ παρουσία καὶ τὸ ἔργο της στὴν Ἑλλάδα [351-358]

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
19. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἡ βιβλικὴ προέλευση τῆς θεολογίας «τοῦ σπερματικοῦ λόγου», ἡ θέση της μέσα στὴν Ὀρθόδοξη παράδοση καὶ ἡ ἐπικαιρότητά της γιὰ τὴ σύγχρονη Ὀρθοδοξία [359-378]
20. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [379-419]
21. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [421-436]
22. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [437-460]
23. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [461-466].