ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΟC
Διμηνιαίο περιοδικό για τον ιερό κλήρο

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος